Övriga fiskar

Övriga fiskar

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Ett mycket stort antal akvariefiskar är svåra att placera i någon särskild grupp. Detta är anledningen till att vi lämnat många fiskarter utanför gruppindelningen. Denna överblivna "grupp" inkluderar helt olika fiskar som de jättelika arowanorna (Osteoglossum), många bräckvattens-fiskar som argusfisken (Scatophagus multifasciatus), en stör (Acipenser ruthenus), den lilla trevliga glasabborren (Parambassis ranga), giftiga stingrockor (Potamotrygon laticeps) och så vidare.


Glasabborren (Parambassis ranga) är en trevlig och fredlig stimfisk. Tyvärr har det i Asien blivit populärt att injicera färger i denna art, för att den skall bli vackrare. Dessa färger försvinner efter ett par månader.

Dessa arter skiljer sig självklart mycket åt och har väldigt lite gemensamt vad gäller levnadsförhållanden. Därför hänvisas till beskrivningen av varje art. Ytterligare en orsak till att läsa beskrivningen mycket noggrant, är att många av fiskarna blir enormt stora och därför är helt olämpliga att hålla i akvarium. I affären säljs de som yngel och man är kanske inte medveten om att man inom en kort tid kommer att ha en stor rovgirig fisk som äter upp det mesta i akvariet, dvs övriga fiskar och växter.


Arowanor (fotot visar Osteoglossum bicirrhosum) är speciellt i Asien oerhört populära. De säljs i yngelstorleken som är ca 10 cm (fotot visar två yngel, den ena har gulesäcken kvar), men de växer mycket snabbt ur alla standardakvarier och passar därför bäst i offentliga akvarier.

 
Första sidan Akvarieguide Övriga fiskar