Glossostigma

Glossostigma

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Scrophulariaceae.

Härstamning: Australien och Nya Zeeland.

Ljusbehov: Stort till mycket stort.

Övrigt: Glossostigma är ett litet släkte och i handeln finns bara en art representerad, nämligen Glossostigma elatinoides. I äldre akvarielitteratur anges att denna växt inte är speciellt lämplig för akvarier och inte heller förökar sig där. Detta är dock något överdrivet och nog kan man få den att föröka sig. Denna växt har under senare år funnit en plats (om än liten) bland lite mer avancerade akvarister. Inspirationen till detta har kommit från den teknik som japanen Takashi Amano har introducerat. Han har designat ett antal mycket vackra akvariemiljöer, men bakom dessa ligger det en hel del arbete.

Denna vackra krypande växt bildar i akvariet en gräsmatta om man lägger ner en del jobb vid plantering och skötsel samt ser till att den får rätt förutsättningar. Med rätt förutsättningar menas - stark belysning, inga skuggande växter, CO2 tillföres och mjukt surt vatten.


 
Första sidan Akvarieguide Växter