Fontinalis

Fontinalis

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Härstamning: Fontinalis är ett släkte av akvatiska mossor som förekommer globalt, men är mest utbredda i de tempererade regionerna på norra halvklotet.

Ljusbehov: Lågt till medel. Fontinalis kan tolerera skuggade till måttligt ljusa förhållanden, men deras tillväxthastighet kan förbättras med större ljusintensitet.

Övrigt: Fontinalis, allmänt känd som fontänmossa, är ett populärt släkte av akvatiska mossor i akvariehandeln. Deras gröna, buskiga tillväxt gör dem till en attraktiv funktion i akvarier, terrarier och paludarium.

Fontinalis-växter har små, stjälkliknande blad som växer i spiralformade, fjäderlika kluster. De är långsamt växande men kan bli ganska täta över tid och ger ett utmärkt gömställe och skydd för mindre akvariedjur.

Fontinalis mossor trivs bäst i svalare, rent vatten och kan överleva i både mjuka och hårda vattenförhållanden. De behöver fastsättas till ett fast underlag, som en sten eller bit av drivved, för att trivas.

Trots att Fontinalis mossor är relativt lätta att sköta, kräver de regelbundna vattenbyten för att förhindra upphopning av alger och för att bibehålla god vattenkvalitet. Deras tillväxthastighet kan vara långsam, så det är viktigt att ha tålamod och ge dem tid att etablera sig. När de är etablerade, kan de bli ett vackert och intressant inslag i ditt akvarium.




Första sidan Akvarieguide Växter