Limnophila

Limnophila

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Scrophulariaceae.

Härstamning: Afrika, Asien och Oceanien.

Ljusbehov: Medel till mycket stort.

Övrigt: Limnophila-släktet innehåller ca 40 olika arter varav några som t.ex. Limnophila aromatica, L. aquatica, L. dasyantha, L. heterophylla, L. indica och L. sessiliflora förekommer i handeln.

Detta är mycket vackra och täta stjälkväxter som mycket påminner om Cabomba-släktet. Bladsegmenten hos Limnophila sitter alltid i cirkelform, medan det hos Cabomba sitter två blad mitt emot varandra.

Även om de inte är lika ljuskrävande som Cabomba kräver även arterna i detta släkte rejält med ljus för att trivas. Om inte ljuset är tillräckligt starkt blir den ranglig och tunn och inte speciellt dekorativ. För att de riktigt skall komma till sin rätt bör man tillföra CO2. Vid rätt förhållanden kan stammen ofta bli uppemot en meter lång.

De skall i akvarium planteras i små grupper på sådana ställen där de inte skuggas av andra växter och i närheten av ljuskällan. Då förökar de sig lätt genom sticklingar, sidoskott eller utlöpare.

Ofta har dess växter släkte kallats för Ambulia vilket inte är korrekt.
Första sidan Akvarieguide Växter