Därför blir fiskar sjuka

Därför blir fiskar sjuka

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Den vanligaste orsaken till att en fisk blir sjuk är att den har utsatts för stress i någon form. En fisk kan bli stressad av många olika saker t.ex. dålig vattenkvalité, plötsliga förändringar av vattnets kvalité, felaktiga vattenvärden, felaktig temperatur, ovarsamt hanterande, felaktig kost, angrepp från andra fiskar, följdsjukdomar, för få gömställen, felaktig belysning, transporter, flyttning mellan olika akvarier osv. En sjuk fisk kan i regel botas genom lämplig medicinering, men det gäller också att ta reda varför den blev sjuk (stressorsaken). När och om (det är inte alltid så lätt) man rett ut orsaken måste man självklart rätta till felet, annars är risken stor att fisken (fiskarna) insjuknar mycket snabbt igen.

Den vanligaste sjukdomsorsaken är stress i någon form. Att en fisk blir jagad är en stressituation. Fotot visar några Tilapia buttikoferi och där en av de mindre exemplaren ständigt blir uppjagad i ett hörn. Foto Mary Bailey.

 

Förgiftning - smittsamma sjukdomar

Man skall också skilja på förgiftningar och smittsamma sjukdomar. Förgiftningar gör visserligen fisken sjuk men symptomen utgör fiskorganismens reaktion på yttre påverkan. Typiskt för förgiftningar är att det plötsligt drabbar alla i akvariet, medan smittsamma sjukdomar i början bara angriper enstaka fiskar och först efter en tid sprider sig till alla fiskar. Andra tecken på förgiftning är häftig andning (mycket vanligt), att gälarna och ibland kroppen blir mörkare, ryckiga simrörelser osv. Det kan finnas flera orsaker till förgiftningen, varav de vanligaste är för hög nitrithalt och/eller felaktigt - förändrat pH-värde (se kapitlet om Akvarievatten för ytterligare information), men kan också orsakas av tobaksrök, insektspray, målning i rummet där akvariet befinner sig eller t.ex. av en felaktig trärot i akvariet. I de senare fallen löses problemet genom att man byter hälften av vattnet i akvariet, tar ut träroten resp. vädrar rejält i rummet.

Det är ganska lätt att se när fiskarna förgiftats eftersom det oftast drabbar alla (eller åtminstone flertalet), kommer snabbt och fiskarna andas häftigt.

Det kan vara svårare att konstatera en smittsam sjukdom i akvariet eftersom den kommer långsamt och inledningsvis bara drabbar en eller ett fåtal fiskar. Det är också i inledningsfasen som man skall medicinera för att nå bästa resultat.

Apistogramma macmasteri-par som visar alla kännetecken på att inte må bra. De är mörka samt står och trycker med strukna fenor nära botten. Foto Mary Bailey

 

Akvarieaffärens fel

Det är naturligtvis mycket lätt att bara skylla på affären där man köpt sina fiskar om man skulle råka ut för sjukdom i akvariet, speciellt om det var nyligen man köpte fiskarna. Anledningen kan naturligtvis vara att man råkat köpa sjuka fiskar, men det är att göra det lite väl enkelt för sig om man alltid bara skyller på affären.

Ett sätt att ta reda på detta är att gå tillbaka till affären och kolla på de fiskar som går kvar i det akvarium man köpte fiskarna från, är dessa också sjuka är svaret ganska givet.

Sjukdomar är en komplicerad historia och vissa fiskar kan t.ex. vara bärare av en sjukdom trots att det inte bryter ut hos dem. Kommer du då med nyinköpta fiskar (som ofta är försvagade av transporten och bytet av miljön) och släpper ner till dina gamla fiskar, kan nykomlingarna (som inte är resistenta) bli smittade av "gamlingarna" och sjukdomen bryter ut. När väl sjukdomen i full skala klarar inte heller "gamlingarnas motståndskraft av att hålla sjukdomen stången och även dessa blir sjuka.

Tvärtom kan också inträffa, dvs nykomlingarna smittar ner "gamlingarna" och dessa blir de som först drabbas. Detta är dock inte så vanligt eftersom "gamlingarna" har en större motståndskraft eftersom de inte utsätts för den stress som en transport och byte av miljö är.

En faktor kan också vara att det är en stor skillnad i pH mellan affärens vatten och ditt akvarievatten. Denna skillnad kan vara speciellt stor om affären ligger på en annan ort än den du bor, eller om du själv har slarvat med vattenbytena.