Koi

Koi

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Koi (Cyprinus carpio) hör till karpfiskarnas (Cyprinidae) stora familj som innehåller mer än 2.600 arter. Den är en oerhört populär dammfisk, men förkommer ibland också som akvariefisk. Speciellt i Asien är den oerhört populär och riktigt fina exemplar kan säljas för hundratusentals kronor. Riktigt lika populär är den inte i Europa (åtminstone inte ännu) men i och med att det blir allt vanligare med dammar blir den också här allt populärare. Också i länder som England, Tyskland och Holland kan exemplar säljas som kostar uppemot 100.000 kronor. Det skall dock sägas att det säljs mycket få av de allra finaste och det stora flertalet som finns i handeln kostar bara några hundralappar. I Sverige är det än så länge relativt ovanligt med koi och vi ligger tex. långt efter länder som Norge och Danmark, detta pga. att det mer eller mindre råder importförbud på koi till Sverige. Detta har gjort att det finns ett begränsat avelsmaterial att odla på inom landet och priserna därmed inte kommer att motsvara kvalitén. Under den allra senaste tiden har dock några importörer fått tillstånd till att ta in koi att odla på och därmed får vi hoppas att utbudet blir något större i framtiden.

Det finns otroligt många vackra koi. De allra finaste säljs för svindlande summor.
Det finns otroligt många vackra koi. De allra finaste säljs för svindlande summor. Foto: Mark Smith.


Prydnadskarp i olika former har odlats i tusentals år men det är egentligen "bara" de senaste 100 åren som de olika färgvarianterna har börjat komma och först de senaste 30 åren som odlingen förfinats rejält. Idag finns det mängder av olika färgkombinationer på koi som alla fått sina egna namn som Kohaku (vit med röda markeringar), Sanke (vit med ett rött och svart mönster), Showa (svart med ett rött och vitt mönster), Bekko (Sanke som saknar det röda), Hi Utsuri (Showa utan vitt), Hikarimuji (guld metallic) osv. Det finns ytterligare mängder med varianter.

Akvariet

Som tidigare nämnts är den inte en akvariefisk och de kan bara hållas i större akvarier så länge de är små. Den hålls då bäst i stora akvarier som är inrett med en del stenar och rötter samt ett inte alltför finkornigt grus. Man kan även ha en del tåliga (inte finbladiga växter).

Vattnet kan gärna vara svalt och skall inte överstiga 25ºC. Akvariet måste ha ett kraftigt filter då de smutsar ner en hel del. Även om filtret är stort måste man vara noga med vattenbytena, minst 1/3 per vecka.

Vattnet

Ställer inga större krav på vattenvärdet även om neutralt till svagt basiskt är att föredra. Det viktigaste är att man sköter vattenbytena och har ett stort och effektivt filter.

Koi odlas i stora mängder i Asien. Här en av många koi-bassänger hos en grossist i Singapore. Det finns dock flera restriktioner för import av koi till Sverige. Foto: Kjell Fohrman.


Foder

I sin naturliga miljö är Cyprinus carpio allätare. I utedammen äter de trådalger, finbladiga växter, vatteninsekter, sniglar, sina egna och andras yngel. Detta kompletterat med några av de kommersiella pellets och sticks som finns på marknaden gör att deras näringsbehov kan fyllas.

Sällskap

De blir så pass stora att det kan vara svårt att hålla dem ihop med andra fiskar. Om man ändå vill blanda så kan de bara hållas ihop med stora mycket fredliga fiskar som tål svalt vatten.

Odling

Koi är romspridare och är avsevärt mer svårlekt än dess "släkting" guldfisken och i akvarium är det inte ens möjligt att odla dem. Odlare brukar odla dem i speciella dammar som gör det möjligt att snabbt samla upp äggen eller flytta avelsdjuren, detta eftersom de äter sin egen avkomma.

Koi finns som sagt i många olika färgvarianter.
Koi finns som sagt i många olika färgvarianter.


Antalet ägg som läggs av varje hona varierar mycket beroende på hennes storlek och kondition, men en hona som väger 5 kg kan avge hundratusentals ägg vid en lek. Av dessa behåller odlaren kanske 100 000, men allt efterhand sorteras de undan som inte håller måttet pga. att de är defekta, växer långsamt eller har fefärger. Till slut blir det bara några tusen kvar som kommer att kunna säljas.l 

Sjukdomar

Den som satsar på koi rekommenderas varmt att skaffa en bok om sjukdomar. Det finns faktiskt en del rätt allvarliga smittsamma sjukdomar som kan drabba koi. Anledningen till att vi har importförbud på koi i Sverige är också rädslan för att dessa sjukdomar skall spridas till vår egen fiskfauna. Stora importörer i Holland och Tyskland medicinerar alltid sina fiskar vid ankomsten och därefter hålls de i karantän i flera månader innan de släpps ihop med andra. Tyvärr har importförbudet i Sverige fått den effekten att åtskilliga koi smugglas in i landet och sedan säljs direkt utan att medicineras och karantänhållas, vilket har lett till att många fiskbesättningar slagits ut. Förhoppningsvis innebär det faktum att en del importörer fått sina karantänsanläggningar godkända att vi i framtiden kan få en större koi produktion inom landet och då kommer tillrätta med dessa problem.

Koi är en populär dammfisk.
Koi är en populär dammfisk.

Utedammen

Det har skrivits massor av böcker om utedammar och den som skaffar koi köper nog också en sådan och inhämtar alla fakta där.

Det kan dock sägas att koi är betydligt känsligare för kyla än vad guldfisk är och därför i vårt klimat måste flyttas från utedammen till en inomhusdamm eller ett stort akvarium under vintern.

 

Exempel på en hur vacker en damm med Koi kan vara i Sverige.

Dokumentär om Japanska Koi. I Japan är Koi otroligt stort.

 
Läs också dessa artiklar

Broder Mikael - munk och koiodlare