Olika preparat och hur man förändrar vattenvärdena

Olika preparat och hur man förändrar vattenvärdena

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


På senare år har det tagits fram en rad produkter som kan ge vattnet ett lämpligt värde, som t.ex. olika vätskor (t.ex. ekextrakt), osmosanläggningar, torvpellets (köp bara torv av hög kvalité, de billigaste ger en väldigt liten och kortsiktig effekt).

Nedan ges några exempel på hur man kan påverka vattnet genom olika åtgärder.

Använd torv av hög kvalité. Billig trädgårstorv (utan gödning) kan visserligen också användas men lakas ur väldigt snabbts, samtidigt som det färgar vattnet en hel del.
Använd torv av hög kvalité. Billig trädgårstorv (utan gödning) kan visserligen också användas men lakas ur väldigt snabbts, samtidigt som det färgar vattnet en hel del.

Höja främst karbonathårdheten

1/ Filtrera över kalkhaltigt grus (t.ex. snäckskal, marmorkross och korallsand).
2/ Använd speciella vattenpreparat från akvarieaffären.

Sänka hårdheten

1/Tillsätt osmosvatten uppblandat med kranvatten (aldrig enbart osmosvatten).
2/ Använd speciella vattenpreparat från akvarieaffären.

Sänka främst pH-värdet

1/ Om vattnet inte är mycket mjukt - tillsätt CO2 (koldioxid).
2/ Torvfiltrering (effektivast vid mjukt vatten).
3/ Använd speciella vattenpreparat från akvarieaffären t.ex. ekextrakt.

Höja främst pH-värdet

1/ Tillsätt natriumbikarbonat (finns att köpa i livsmedelsaffärer). Vid tillsats av samma mängd bikarbonat så höjs pH betydligt snabbare vid ett lågt pH, än det höjs vid ett högt pH-värde.
2/ Stark cirkulation av vattnet (för att driva ut övermättad koldioxid ur akvariet) kan ibland höja pH. Hur effektiv denna metod är beror på hur mycket slaggprodukter det finns i akvariet.
3/ Använd speciella vattenpreparat från akvarieaffären.

OBS. Höj aldrig pH-värdet utan att först göra ett delvattenbyte.

Ett osmosfilter gör vattnet mycket mjukt och används ofta av professionella odlare.

 

Vid höjning av pH-värdet kommer ammoniumjoner i vattnet att omvandlas till giftig ammoniak. Gör man samtidigt ett delvattenbyte späds ammoniummängden ut. Om du använder preparat för att påverka vattenvärdena, gör aldrig detta utan att kontrollera resultatet genom att mäta med en pH-test några gånger tills värdet stabiliserats.

Vattenberedningspreparat

På många orter innehåller kranvattnet klor (klorgas/koldioxid) som kan skada fiskarnas slemhinnor och gälvävnad. Det mesta av denna klor luftar man ut genom att man vid vattenbyte fyller på det nya vattnet med högt tryck (t.ex. genom ett duschhandtag). En del vattenverk tillsätter tyvärr inte bara klorgas/koldioxid utan även ammoniumsulfat (kontrollera med ditt vattenverk). Resultatet blir att det bildas kloraminer som inte går att lufta ut. Kloramin kan vara dödligt för fiskar även i små doser. Använder ditt vattenverk en sådan kloreringsmetod måste du använda ett vattenberedningspreparat och man bör inte heller byta mer än 20% av vattnet varje vecka.
Vattenberedningspreparat tar bort klor och vissa metaller ur kranvattnet och skyddar också fiskarnas slemhinnor. Man bör alltid använda vattenberedningspreparat när man startar ett akvarium och när man gör ett mycket stort vattenbyte. Vid normala delvattenbyten är det däremot i regel inte nödvändigt att använda något vattenberedningspreparat.


När man startar ett akvarium bör man bara köpa in några få fiskar, eftersom det ännu inte byggts upp en nyttig och nödvändig bakteriekultur för nedbrytningsprocessen i akvariet. Allt efter hand fyller man sedan på med fisk. Under den första månaden MÅSTE man mata mycket försiktigt, eftersom det tar lite drygt en månad för ett akvarium att få rätt biologisk balans. Om man inte gör på detta sätt får man lätt nitrit (steg i kvävecykeln, nedbrytningen av avfallsprodukter) i akvariet och alla fiskarna kan mycket väl dö. Ovanstående fel är också en mycket vanlig anledning till att så många misslyckas med sitt akvarium.

En bra bakteriekultur gör att det snabbare bildas en bra biologisk balans i akvariet, vilket innebär att man snabbare kan lägga i fisken. Den är också bra att ta till om man fått nitrit i akvariet.
En bra bakteriekultur gör att det snabbare bildas en bra biologisk balans i akvariet, vilket innebär att man snabbare kan lägga i fisken. Den är också bra att ta till om man fått nitrit i akvariet.

Man kan också påskynda uppbyggnaden av den nyttiga bakteriekulturen i akvariet genom att tillsätta en speciell bakteriekultur som finns att köpa i akvarieaffärer. Ett annat nästan lika effektivt sätt är att vid nystart ta en del av gruset från ett annat väl fungerande akvarium (OBS -skölj bara av detta grus med kallt vatten). En annan bra metod är att ta filtermaterial från ett filter som varit igång en längre tid i ett akvarium.

Hur undvika nitrit?

1/ Ha få fiskar i akvariet första månaden (fler om bakteriekultur tillsätts).
2/ Mata sparsamt (speciellt första månaden).
3/ Öka inte belastningen på akvariet hastigt (dvs. släpp inte ner för många fiskar samtidigt).
4/ Tillsätt en bakteriekultur.

Hur bli av med nitrit?

Om man följer ovanstående regler är risken minimal för att man skall få nitrit i akvariet. Om man trots detta drabbas finns det några knep för hur man skall bli av med det.
1/ Byta med "gammalt" akvarievatten från ett annat akvarium - ej kranvatten.
2/ Tillsätt en kraftig dos med bakteriekultur.
3/ Tillsätt en svag salttillsats (minskar nitritens skadliga verkan, men tar inte bort nitriten).
4/ Byta med kranvatten - att byta med kranvatten kan dock få en bumerangeffekt p.g.a. att man då också byter ut nyttiga bakterier. Om du byter mot kranvatten, byt endast en liten mängd (max 5%) flera gånger om dagen och bara i kombination med en bakteriekultur.

När man startar ett akvarium behövs följande tester: pH, KH och NO2(Nitrit).
När man startar ett akvarium behövs följande tester: pH, KH och NO2(Nitrit).

Tester

Som framgått behöver man en del enklare vattentester som alla finns att köpa i akvarieaffärerna. När du startar akvariet bör du som minimum ha följande tester: pH, KH, NO2 (nitrit). Testa vattnet ofta i början, efter en dryg månad räcker det med en gång i veckan.

Kom också ihåg är att alla tester är färskvaror och skall behandlas som sådana annars blir hållbarheten mycket kort. Öppnad förpackning skall återförslutas omedelbart efter öppnandet och skall alltid förvaras svalt. Kolla också "Bäst före datumet" vid inköpet.

I denna artikel har vi bara försökt att på ett ganska schematiskt sätt ta upp olika problem och hur man kan lösa dem, men ett akvariums vattenkemi är en mycket komplicerad historia och vi rekommenderar den som vill sätta sig in i detta ämne eller har speciella problem att läsa speciallitteratur i ämnet.

 
Första sidan Akvarieguide Vattnet