Informationsplikt i affär.


När du driver en djuraffär finns det specifika lagar och regler du måste följa för att säkerställa att kunderna får rätt information om de djur de köper. Här är en översikt:

Viktiga lagar och regler

Informationsplikt enligt L102

Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (L102) har du som säljer sällskapsdjur vissa skyldigheter:

 1. Taxonomisk namngivning

  • Alla djur som säljs måste ha en skylt med sitt vetenskapliga namn eller släktnamn. Detta gör det tydligt för kunden vilket djur det handlar om.
 2. Faktablad vid försäljning

  • Vid varje försäljning av ett sällskapsdjur måste du ge kunden ett faktablad. Detta blad ska innehålla viktig information om djuret och hur det ska skötas. Faktabladet kan vara Zoopets digitala artbeskrivning.

Innehåll i faktablad för fiskar

Faktabladet för fiskar ska innehålla följande information:

 • Svenska eller vetenskapliga namnet på arten eller släktet.
 • Information om fiskens beteende, såsom stimbeteende eller aggressivitet.
 • Behov av akvariets storlek och inredning.
 • Behov av vattenkvalitet och hur den ska upprätthållas.
 • Behov av vattentemperatur.
 • Behov av ljus.
 • Näringsbehov och hur detta kan tillgodoses.
 • Åtgärder för omställning till nytt vatten.
 • Råd om övervintring för fiskar i utomhusdammar.

Praktisk tillämpning

Före köpet

 • Förse akvarier med tydliga skyltar som anger fiskarnas namn och annan viktig information.
 • Ha informationsblad tillgängliga vid akvarierna eller i en pärm i butiken.

Vid försäljningen

 • Ge alltid kunden ett faktablad vid köp av ett djur. Detta är ett lagkrav och ska göras skriftligt. Faktabladet kan även vara en digital artbeskrivning från Zoopet.

Kontroll och ansvar

Myndighetskontroll

 • Miljö och Hälsa i din kommun kontrollerar att du följer lagen. De kan också ta emot anmälningar om brott mot lagen.

Ersättning till kunden

 • Om en kund drabbas av problem på grund av felaktig eller utebliven information, kan de kräva ersättning. Detta gäller t.ex. om en rovfisk äter upp andra fiskar eller om en fisk dör på grund av felaktig vattenkvalitet.

Eget ansvar

 • Informera kunderna om deras ansvar att läsa på om djuren innan köp.
 • Se till att butiken alltid har uppdaterad och korrekt information tillgänglig.

Genom att följa dessa regler hjälper du till att säkerställa att djuren får rätt vård och att kunderna får den information de behöver för att ta hand om sina nya husdjur på bästa sätt.