Copyright


Allt material (såväl foton som text) som finns på zoopet.com är ©-skyddat. Inte någon del av zoopet.com får reproduceras, lagras i ett datasystem, eller vidarebefodras i någon form eller på något annat sätt - elektroniskt (t.ex. websidor) kopieras etc. utan tillstånd från såväl författaren och/eller fotografen samt zoopet.com. Fotografens namn finns angivna vid resp. foton. Författare av materialet är om inte annat är angivet Kjell Fohrman.

Vi tillämpar en mycket strikt policy och beivrar alla överträdelser enligt lagen om "Upphovsmannarätt". Anledningen till vår strikta policy är att det snart inte finns några personer kvar som tar bra foton och skriver bra artiklar. Deras arbete kopieras (stjäls) och läggs in på diverse hemsidor utan att de får någon ersättning för sina kostnader.

Allt material som finns på zoopet.com är antingen inköpt eller lånat av någon med tillstånd för oss att enbart använda materialet (text och/eller foton) här. Denna portal och hobbyn i sin helhet är beroende av att det finns duktiga fotografer och författare och vi vill att dessa även i framtiden skall anse det vara värt mödan att fortsätta fotografera och skriva.

Detta innebär inte att vi säger nej till alla (t.ex. till specialuppgift i skolan) som vill använda material som finns på zoopet.com, men inget kan användas utan vårt godkännande. Om någon bryter mot ovanstående regler förbehåller vi oss rätten att fritt fakturera ett belopp som VI ANSER vara lämpligt satt i relation till hur mycket som kopierats.

För ytterligare information kontakta kjell@zoopet.com