Om Zoopet


Zoopet.com startade den 1/1 2002 av Kjell Fohrman och Christian Alfredsson. Ambitionen var från början att göra den till en hemsida om alla slags husdjur, men av olika anledningar stannade det vid akvariefiskar. 2024 tog Imazo AB över Zoopet då Kjell och Christian gick i pension.

Syftet

Syftet med Zoopet är att sprida information och kunskap om akvariefiskar för att man på så sätt skall få ut så mycket som möjligt av sitt akvarium (sina akvarier) samtidigt som fiskarna får en så bra miljö som möjligt.

På Zoopet återfinns mängder med information i olika fasta avdelningar om hur man startar och sköter ett akvarium och om olika fiskar och växter. Dessutom finns här ett mycket stort forum som innehåller flera hundratusen olika inlägg där alltifrån rena nybörjare till proffsakvarister utbyter erfarenheter.

Zoopet GOLD

Från starten har alla delar av Zoopet varit öppen för alla utan kostnad, men för att kunna finansiera en utbyggnad och förbättring (t.ex. genom en utökad serverkapacitet) av sidan infördes fr.o.m. den 1/3 2005 ett s.k. GOLD-medlemskap vilket innebär att man betalar för att ta del av vissa delar av Zoopet (i huvudsak helt nya avdelningar).

Störst i Norden

Zoopet är idag Nordens största akvariehemsida och här finns mängder av information (mer än 3.000 textsidor och ca. 20.000 färgfoton).