Biotopakvarium - Asien

Biotopakvarium - Asien

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


När det gäller belysning och filtrering är det viktigt att välja produkter som främjar växternas tillväxt och hälsa samt upprätthåller en ren och balanserad miljö för fiskarna. LED-belysning är energieffektiv och ger ett brett spektrum av ljus som passar de flesta växter. För filtrering, välj ett effektivt och tyst externt filter som passar ditt akvariums storlek.

Drottningrasboran
 

En av de vackraste rasbororna. Hade ett stim i ett akvarium under några år.
Läs artbeskrivningen. Foto: Christian Alfredsson.
 

Asien erbjuder ett brett utbud av sötvattensfiskar, och du kan skapa en fantastisk biotop med några av dessa arter, exempelvis guramis (Trichogaster sp.), rasboras (Rasbora sp.), kuhliål (Pangio kuhlii), siamesisk algeätare (Crossocheilus siamensis) och dvärgregnbågsfisk (Melanotaenia praecox). 

För attditt asiatiska biotopakvarium förblir friskt och balanserat är regelbunden skötsel och underhåll nödvändigt. Detta inkluderar regelbundna vattenbyten, kontrollera vattenparametrar och ansa växterna. Genom att noggrant planera och underhålla ditt biotopakvarium kan du njuta av en bit av Asiens sötvattensmiljöer. 

För att komma igång med ditt asiatiska biotopakvarium kan du undersöka olika typer av biotoper som finns i Asien och välja den som intresserar dig mest. Här är några exempel på asiatiska biotoper som du kan överväga: 
 

 • Sydostasiatiska flodbiotop: Denna biotop kännetecknas av klart, rinnande vatten med sandiga bottenområden och rikligt med rot- och stenskydd. Fiskar som trivs i denna miljö inkluderar rasboras, kuhliål och siamesiska algätare, växter som Cryptocoryne och Hygrophila polysperma passar bra.
 • Svartvattenbiotop från Sydostasien: Denna miljö är känd för sitt mörka, te-färgade vatten som är rikt på humussyra och tanniner. Fiskar som trivs här inkluderar olika arter av guramier och  Boraras, medan växter som Blyxa japonica och Rotala rotundifolia lämpar sig för denna biotop.
 • Indiska stillvattenbiotop: Denna biotop består av lugna vatten med riklig vegetation och mjuk, sandig botten. Fiskar som lever i denna miljö inkluderar dvärgregnbågsfisk och indiska glassfiskar, medan växter som Vallisneria spiralis och Cryptocoryne arter trivs här.
   

Oavsett vilken asiatisk biotop du väljer att återskapa i ditt akvarium är nyckeln till framgång att noga forska kring de naturliga förhållandena i dessa miljöer och välja fiskar och växter som trivs i sådana förhållanden. Genom att skapa en harmonisk och balanserad livsmiljö kommer du inte bara att njuta av en vacker och fascinerande del av Asiens sötvattensmiljöer, utan också erbjuda dina fiskar och växter de bästa möjliga förutsättningarna för att frodas och trivas.

Här kommer några exempel från https://biotope-aquarium.info/ som är en tävling där man ska efterlikna naturen.
 

Exempel på biotoper

Lite bäck nära Raidākfloden, Indien

Du kan återskapa ett biotopakvarium inspirerat av små bäckar nära Raidāk-floden i Indien genom att följa dessa steg: 
 

 • Använd mörkgrå flodsand som substrat för att efterlikna den naturliga miljön. Flodsand bidrar till att skapa en stabil grund för växter och hjälper till att filtrera vattnet. 
   
 • Lägg till grus och små rundade stenar i olika storlekar och färger för att skapa en naturlig bottenstruktur. Dessa stenar kommer att erbjuda gömställen för fiskar och andra invånare i akvariet. 
   
 • Införliva små bitar av trä, såsom grenar och rötter, för att skapa en mer komplett och naturlig miljö. Träbitarna kommer också att fungera som gömställen och ytor för alger och mikroorganismer att växa på. 
   
 • Täck botten med torra löv, exempelvis Catappa-löv, för att ge ytterligare skydd och gömställen för akvariets invånare. Löven kommer även att frigöra tanniner i vattnet, vilket bidrar till att sänka pH-värdet och skapa en mer naturlig miljö för fiskarna. 
   
 • Välj växter som är typiska för biotopen, såsom Cryptocoryne, Anubias och Java-mossa. Plantera dem i akvariet för att erbjuda skydd och föda för invånarna samt för att bidra till att upprätthålla en hälsosam vattenkvalitet. 
   
 • Inför invånare som är anpassade till biotopen, till exempel Dario dario, Caridina babaulti och olika sniglar. 
   
 • Använd en lämplig belysning och filtreringssystem som passar biotopens behov. Låg till medelstark belysning rekommenderas för att efterlikna naturliga ljusförhållanden, och en effektiv biologisk filtrering är nödvändig för att upprätthålla vattenkvaliteten.

Vackert akvarium som är helt biotopriktigt.
 

Genom att följa dessa steg kan du skapa ett vackert och naturligt biotopakvarium som efterliknar de små bäckarna nära Raidāk-floden i Indien. För mer detaljerad information om hur du åstadkommer detta, se källan här: 
https://biotope-aquarium.info/small-stream-margin-near-raidak-river-brahmaputra-river-drainage-india/

Dancing Sands Spring, Situ Cisanti Bandung Indonesia

Detta är ett biotopakvarium som inspirerats av Situ Cisanti, beläget vid foten av berget Wayang i Bandung, Indonesien. Akvariet är 64 liter och har måtten 80x40x40 cm, med vattendjupet på 20 cm. Det är inrett med vitbrun sand, lera och flodstenar samt rötter från senggani (Melastoma candidum). 

Akvariet innehåller Betta picta-fiskar och växter som Blechum orientale, Stenochlaena palustris, Davalia denticulata och Pteris Sp. Utrustningen består av en 25-wattsfläkt, en Amara Aerator AA 350, en Kandila S Series 10.000 k 18 watt belysning samt ett externt filter, Yukari sp 105, 2800L/H, 35 W. Vattenparametrarna hålls vid 24-25°C, pH 6 och TDS 70 ppm.

Vatten byts ut varje vecka med 60% omvänd osmosvatten. Löven byts ut varje vecka. Ett L-format bottenfilter med en öppning i vattenytan används för att blåsa sanden, och inuti boxen fylls med svampar och ett biologiskt system. Aeratorn ökar syrehalten, och när den blåses av fläkten är det mycket effektivt för att sänka vattentemperaturen. 

Situ Cisanti är en skyddad skog belägen vid foten av det aktiva vulkaniska berget Wayang. Den ursprungliga formen av biotopen var ett träsk med klara källor, men nu är det förvaltat som en turistpark. Vattentemperaturen varierar mellan 20-26°C beroende på årstiden, pH-värdet ligger mellan 6-7 och TDS mellan 50-90 ppm. För mer detaljerad information om hur du åstadkommer detta, se källan här: https://biotope-aquarium.info/dancing-sands-spring-situ-cisanti-bandung-indonesia/
 
Första sidan Akvarieguide Akvariet