Rotala

Rotala

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Lythraceae.

Härstamning: Allmänt spridd.

Ljusbehov: Medel till mycket stort.

Övrigt: Rotala-släktets drygt 50 arter är visserligen spridda världen runt men de arter som brukar förekomma i akvarium härstammar i huvudsak från Asien. De vanligaste är Rotala macrandra (allra vanligast), R. rotundifolia, R. sp."Nanjenshan" och R. wallichii. Dessa växter är visserligen vanliga i handeln och köps också av många pga den vackra färgen. Dessvärre brukar de inte bli långvariga i akvarium eftersom de i likhet med de flesta andra färggranna växter ställer stora krav på sin miljö.

Belysningen skall vara rejält stark, vattnet surt (för de flesta av arterna) och dessutom skall CO2 tillföras. Den mest krävande av dem är sannolikt, tråkigt nog, den vanligaste dvs. R. macrandra. Den "lättaste" är antagligen R. rotundifolia, men även denna växt kräver rejält med ljus.

Ursprungligen är de flesta av de arter som ingår i detta släkte sumpväxter, men många av dem trivs också i akvarium (om de får rätt förhållanden). Som undervattensväxt utvecklar de helt andra former på bladen än vad de har som sumpväxt.

De skall planteras i små grupper, se dock till att de inte står så tätt att inte ljuset når ner till de nedersta bladen.

Förökning sker genom sticklingar.
Första sidan Akvarieguide Växter