Dracaena

Dracaena

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Tyvärr säljs en hel del växter i handeln som inte hör hemma i akvarium (ett sådant släkte är Dracaena). Problemet är kanske inte lika stort i Sverige som i t.ex. USA, men likafullt är det inte ovanligt att en del krukväxter säljs som akvarieväxter..

De flesta arter i släktena Acorus, Chlorophytum, Commelina, Cordyline, Cryptanthus, Dracaena, Fittonia, Hemigraphis, Spathiphyllum och Syngonium hör inte hemma i akvarium. De flesta av dem är i sin naturliga miljö sumpväxter som inte kan anpassa sig till ett liv helt under vattenytan utan de kommer att ruttna efter en tid i akvarium. Med detta inte sagt att alla sumpväxter inte är lämpliga, tvärtom, det finns åtskilliga sumpväxter som utmärkt anpassar sig till ett liv under vattenytan. Ovanstående växter passar emellertid oftast betydligt bättre i ett akvaterrarium än i ett akvarium. I ett akvaterrarium planteras de med rötterna i vattnet och med bladen och större delen av stjälken ovan vattenytan.

Det kan ofta vara svårt att veta om en växt är en lämplig akvarieväxt eller inte, men olämpliga akvarieväxter brukar ofta kännetecknas av
- Bladen är hårda, kanske läderartade och inte transparanta.
- Stjälken är hård.
- Blad och stänglar faller inte neråt utan håller sig upprätta även ovan vattenytan.
- Växten har väldigt vackra färger.
Ovanstående pekar på att de inte är lämpliga akvarieväxter, men är inte något bevis. En del olämpliga växter uppfyller kanske bara någon av punkterna ovan och bra akvarieväxter kan också uppfylla någon punkt. Men man bör i alla fall vara försiktig och undersöka vidare om minst två av punkterna ovan uppfylls.

Varför skall man då inte ha ovanstående växter i ett akvarium?

I ett akvarium skapas ofta en balans mellan fiskar och växter och de avfallsprodukter som fiskarna producerar tas upp av växterna som näring när de växer. På så vis skapas en balans som gör att algerna inte får en chans i akvariet.

När en olämplig sumpväxt planteras i ett akvarium, kommer den inte att växa och därmed hjälpa till att ta hand om fiskarnas avfallsprodukter. Tvärtom dör den efter en kort period i akvariet och blir då själv en avfallsprodukt. Detta leder lätt till att balansen i akvariet rubbas och algerna kan ta överhanden. På så sätt är faktiskt en plastväxt att föredra, den påverkar i alla fall inte akvariet negativt, vilket dessa sumpväxterna gör.

Vad skall man göra om man ändå vill ha en av dessa växter i akvarium?

Främst två saker.
1/ Plocka bort växten och ersätt den med en annan innan den börjar ruttna.
2/ Byt vatten betydligt oftare.

Men en del av glädjen med ett akvarium är väl att se fiskar och växter trivas och frodas och då passar inte ovanstående växter in.
Första sidan Akvarieguide Växter