Zoopet
Artakvarium – tetror

Artakvarium – tetror

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Tetror, en fascinerande grupp av sötvattensfiskar inom familjen Characidae, har sedan länge varit en favorit bland akvarister tack vare sina lysande färger, graciösa stimbeteenden och mångfald av arter. Medan tetror ofta hålls i sällskapsakvarier, finns det en ökad fascination kring att skapa en renodlad miljö där dessa fiskar får utrymme att glänsa. I den här artikeln fördjupar vi oss i renodlade tetra-akvarier och hur man skapar en optimal och balanserad miljö för dessa akvaristiska pärlor.

Sociala fiskar

En viktig aspekt av att skapa en harmonisk miljö för tetror är att förstå deras sociala dynamik. Tetror är kända för sina stimbeteenden och interaktioner inom arten. I renodlade akvarier får dessa beteenden fritt spelrum, vilket skapar en visuellt imponerande och naturlig upplevelse. Det är viktigt att ha tillräckligt med utrymme för att tillgodose stimmets storlek och rörelsefrihet.