Det öppna akvariet - Luftfuktighet, miljö, hälsa och andra frågor

Det öppna akvariet - Luftfuktighet, miljö, hälsa och andra frågor

Text och foto (om ej annat anges): Claus Christensen


Text och foto: Claus Christensen - www.tropica.com
Fotona kan klickas upp till större format (gäller enbart Goldmedlemmar)

Det öppna akvariet - utan täckglas och med upphängd belysning ovanför - är ett attraktivt alternativ till det traditionella akvariet och lämpligt för växter som blommar ovanför vattenytan. Kan det emellertid orsaka problem med luftfuktigheten i bostaden? Kan växternas blad torka ut? Vad händer med fisken i akvariet?

Det öppna akvariet är mitt favoritakvarium! Det ger en ny dimension åt såväl akvariet som åt livsmiljön runt omkring det. Det gör det möjligt att studera bladen på flytväxter såväl som olika växter som blommar, t.ex. Nymphaea (vattenlilja). Många akvarieväxter är sumpväxter och fortsätter att växa ovanför vattenytan, vilket ger en väldigt dekorativ effekt. Dessutom erbjuder öppna akvarier fler möjligheter till stimulerande ljussättning. Ett vackert öppet akvarium påverkar emellertid inomhusklimatet i mycket högre utsträckning än ett traditionellt akvarium.


De första akvarierna - som kom för mer än 100 år sedan - var just öppna akvarier. På den tiden hade ingen hört talas om artificiell belysning eller täckglas. Akvarieväxterna kunde fortsätta att växa vidare ovanför vattenytan. Foto: Michael Prasuhn

Relativ luftfuktighet

Ett avskräckande exempel har rapporterats av en akvarist som installerade ett öppet 800-liters akvarium i ett rum på 16 m2. Akvariet innehöll diskus, och vattnet höll en temperatur på 28°C. På grund av akvariestorleken och den enorma avdunstningen uppkom det snart problem orsakade av den relativt stora temperaturskillnaden mellan rummet och akvariet. Tapeterna började ruttna och fönstren var alltid immiga.

Under normala omständigheter skall öppna akvarier inte orsaka några problem med luftfuktigheten, såvida man följer de följande anvisningarna: Akvariets basareal får maximalt utgöra 2 % av den totala rumsytan. Följaktligen får akvariestorleken i ett rum på 40 m2 inte överstiga 500 liter. Temperaturskillnaden mellan vatten och luft får maximalt vara 5°C, vilket håller ner avdunstningen till ett minimum. Problem kan uppkomma under vintern i ouppvärmda rum, eftersom avdunstningen ökar dramatiskt med temperaturskillnaden. Det är också viktigt att vädra rummet ofta och regelbundet - det är en generell rekommendation som sörjer för ett hälsosamt rumsklimat. Vidare bidrar flytväxter och växter med flytande blad till att hålla nere avdunstningen, eftersom de skapar ett kontaktlager av relativt stillastående luft. Vidtas alla dessa försiktighetsåtgärder kommer den relativa luftfuktigheten att öka med endast runt 5 %.

Må bra i bostaden

Jag har hört mig för hos olika vetenskapsmän som forskar i hälso- och luftfuktighetsfrågor. Nya forskningsresultat har lagt i dagen att människan inte kan uppfatta svängningar i den relativa luftfuktigheten på mellan 30 och 70 %. Om luften inom dessa gränser upplevs som torr, så måste det bero på andra faktorer, t.ex. hög rumstemperatur, damm eller gaser från andra material i rummet, såsom byggmaterial, mattor, målarfärg o.s.v. Därför kan en människa inte känna en ökning av den relativa fuktigheten som orsakas av ett öppet akvarium. Som en jämförelse kan nämnas att en enda person släpper ut 2,5 - 3,0 liter vatten om dagen (genom andning, svettning, duschning eller matlagning), och om ett öppet akvarium (80 - 1000 liter) avdunstar med 15 - 20 liter vatten i veckan, är detta likvärdigt med en extra person i det aktuella rummet.

Vissa allergiker kan emellertid vara känsliga mot en del av de mikroorganismer och substanser som öppna akvarier avger. Nya forskningsresultat visar emellertid att mikroorganismernas tillväxt sker oberoende av den rådande relativa fuktigheten. Mikroorganismerna är beroende av mikroklimatet som skapas av de vävnader som de lever på, och inte av den relativa fuktigheten som sådan. Akvarier är generellt sett - traditionella såväl som öppna - testade med hänsyn till allergier. I vissa fall har negativa resultat framkommit, vilka emellertid inte var orsakade av en relativ luftfuktighetsökning. Alla allergierna kunde spåras tillbaka till indirekta problem med läckande akvarier, vilka i ett fall hade orsakat en mögelsvamp i mattan. I extremt sällsynta fall kan vissa personer vara allergiska mot Chironomides - en allergi som orsakas av det röda proteinet hemoglobin.

Den enda slutsats man kan dra av den forskning som utförts om bostadsmiljöns betingelser är att ett öppet akvariums effekt på omgivningen bara kan anses som positiv - och att det har en viss avslappnande inverkan av fysisk natur.

Belysning

Ett flertal lamptyper lämpar sig för öppna akvarier. Det finns emellertid vissa nackdelar med några av lamporna på marknaden, vilka sprider ut det mesta ljuset i rummet i stället för i akvariet, där det ju behövs för tillväxten

Vissa personer kan i ett annars nedsläckt rum bli bländade av ljuset. Och om lamporna är riktade för att öka tillväxten kan belysningen i sin tur upplevas som något kall i rummet. Sådana problem orsakas ofta av belysningsapparatur som är upphängd på ett för stort avstånd från akvariet, men kan också härröra från lampreflektorer som är ineffektiva på att koncentrera ljusstrålen. Lamporna måste sänkas till en sådan nivå att allt ljus faller på vattenytan. I Tyskland finns det specialdesignade metallhalogenlampor som gör att endast en bråkdel av ljuset undslipper det öppna akvariet.

Små halogenspotlights med låg spänning (för närvarande mycket populära) kan framkalla en fantastiskt effektiv ljusstråle för ensamstående växter. De är idealiska för vinkelriktat ljus mot framrutan och interiören - detta skapar tack vare de olika reflektorerna ofta en ny och kraftigare belysning för både växter och fisk. Normalt sett är de här lamporna emellertid inte lämpade för att öka tillväxten i akvarier på över 100 liter.

Sumpväxter

Blad från de växter som växer vidare ovanför vattenytan kan ha en tendens till att torka ut om den relativa luftfuktigheten är för låg eller om lamporna har placerats för nära akvariet. Nya skott bör fuktas med vatten flera gånger om dagen, tills de når det stadium då de problemlöst kan växa vidare. Vissa växter anpassar sig emellertid aldrig till den torra inomhusluften.

Cirka 50 % av alla växter som köps och säljs för akvariebruk är sådana som lämpar sig väl för öppna akvarier. Jag skulle vilja räkna upp ett par av mina favoriter: Echinodorus grandiflorus, E. cordifolous och Echinodorus "Tropica Marble Queen". Den senare utvecklar ovanför vattenytan ett kraftigt marmorerat utseende och är resistent mot uttorkning. Alla sorters Hygrophila och flytväxter visar endast i öppna akvarier upp sig i sin fulla prakt. Endast specifika undervattensväxter som Vallisneria studeras bättre ovanifrån.Fisk
Vissa fiskar hoppar helt sonika ur akvariet. Detta kan delvis undvikas om man använder sig av mycket flytväxter. De ger akvariet en vacker och dekorativ effekt och ger en del fiskar en större känsla av trygghet. Vissa fiskar kommer emellertid alltid att ha en tendens till att hoppa ur oavsett vad man gör. Sådana fiskar bör naturligtvis undvikas. Ett gott råd: limma fast ett smalt horisontalt glasstycke (5 cm brett) runt insidan av akvarierutorna. Det förhindrar de flesta fiskar från att landa på golvet.

Det jag vill ha sagt med detta är: "bygg om möjligt ditt öppna akvarium själv".
Första sidan Akvarieguide Växter - skötsel