Grus och sand

Grus och sand

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


En allt för ljus botten kan göra fiskarna skygga och därför är oftast ett något mörkare grus att föredra. Kornstorleken beror på om man skall ha växter eller inte i akvariet, men också på vilka fiskar man väljer. En del fiskar gillar att sila igenom gruset eller att helt enkelt gå och plocka i det för att hitta ätbara partiklar. Exempel på sådana fiskar är en del ciklid-arter (t.ex. Geophagus-släktet) och många malar (t.ex. Corydoras-arter). Dessa arter vill inte att gruset har en grövre kornstorlek än ca. 2 mm. Gruset bör inte heller vara grövre än 2-3 mm i ett växtakvarium.

Hur tjockt gruslagret i akvariet skall vara beror främst på om akvariet innehåller växter. I ett växtakvarium bör gruslagret vara 6-10 cm, annars räcker det med 3-6 cm. En del grus är kalkhaltiga (t.ex. marmorkross, faxegrus och korallsand) vilket gör vattnet hårdare. En del fiskar som malawi- och tanganyikaciklider etc. uppskattar ett hårt vatten. Ibland bör man dock undvika kalkhaltigt grus. Detta gäller om man har ett hårt vatten (se avdelningen om Akvarievatten) och man har fiskar i akvariet som trivs bäst i surt vatten. Därför bör man ta reda om gruset är kalkhaltigt eller inte. Lättast gör man detta genom att droppa saltsyra på gruset (eller stenarna), börjar det skumma och spraka innehåller det kalk. Då man oftast inte har saltsyra tillgängligt kan man också t.ex. använda avkalkare för kaffebryggare.

Det är lätt att testa om gruset är kalkhaltigt genom att tillsätta avkalkare för kaffebryggare i lite grus. Detta fotot visar före testen.
Detta fotot visar efter testet. Gruset i glaset till vänster innehöll ingen kalk.
Gruset i glaset till höger innehöll kalk och man ser tydligt att det skummar.

När man inreder ett akvarium skall man försöka få gruset högre vid bakrutan och slutta det ner mot framrutan. Detta gör man lättast med hjälp av små terrasser som byggs med hjälp av stenar eller rötter.

Det finns många olika åsikter om vilken färg ett grus skall ha. De flesta tycker nog att man skall försöka efterlikna naturen så mycket som möjligt och i naturen är gruset oftast något brunaktigt och påminner rätt mycket om den färgen som sanden i sandlådorna har. Nu är det mest frågan om en smaksak (bortsett från att gruset helst inte skall vara väldigt ljust, se ovan). Många fnyser åt de som använder s.k. färgat grus, men bara inte gruset är för ljust skadar det knappast fiskarna.

Snyggast i de flesta sammanhang är dock ett naturfärgat grus och inte ett vitt, svart eller rött.

I detta akvarium så använder man främst sten och växter som inte behöver sand som substrat. Det blir snyggt det med.

 

Stenar

Man kan hitta många vackra stenar i akvarieaffären, men man kan också leta själv i naturen. Tänk dock på att undvika kalkhaltiga stenar (om man inte har fisk i akvariet som trivs i kalkhaltigt vatten - se Grus och sand ovan) eftersom de påverkar vattenvärdena. Exempel på kalkhaltiga stenar är kalksten och marmor. Lava, basalt och granit innehåller inte kalk. En varning är på sin plats för skiffer eftersom en del skiffertyper innehåller olja eller metalloxid.

Blanda inte för många olika sorters stenar i akvariet. Använd helst bara en sort eller högst två som utseendemässigt påminner (främst formen) om varandra, det blir för plottrigt annars.

Om du har många stenar i akvariet bör du helst lägga en 1 cm frigolitskiva på akvariets botten under gruset. Stenarrangemanget måste sedan byggas upp från akvariets botten, alltså inte läggas på gruset. Anledningen till detta är att en del fiskar "gräver" och på sätt kan underminera en sten med katastrofalt resultat. Lägg alltså först i bottenstenarna innan du fyller på gruset.

Grundlig genomgång om vilka stenar som blir snygga med varandra.

 
Första sidan Akvarieguide Inredning