Utbildning krävs för alla som säljer djur

Utbildning krävs för alla som säljer djur

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Lag om utbildning
Enligt ett beslut från Statens Jordbruksverk (SJV) måste alla som "yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver handel med djur ha gått en grundutbildning före år 2002". Om inte detta skett får de inte fortsätta med sin verksamhet. Denna lag är inte på något sätt unik utan i vissa europeiska länder som Tyskland ställs det långt större krav på en person som vill öppna en djuraffär, bl.a. krävs förutom utbildning en lång lärlingsperiod.

  Kursdeltagarna på en av ZOORFs grundkurser samlade framför kurslokalen på Strömmaskolan, Sätila, som är ett naturbruksgymnasium.

Vilka måste utbilda sig?
Ja självklart alla som yrkesmässigt säljer djur - d.v.s. odlare, affärer (inräknat även t.ex. garden centers som säljer fisk), grossister, akvarieleasingfirmor etc. Vad som avses med "större omfattning" har inte SJV exakt definierat. Självklart avses alla som har någon form av inregistrerad firma, men även de hobbyister som annonserar regelbundet, t.ex. de som regelbundet annonserar på djur - säljes - i sin lokaltidning eller på ciklid.se eller någon annan hemsida. På en direkt fråga till SJV säger de att det krävs en något regelbunden annonsering, dvs. en enstaka annons räcker inte för att det skall definieras som i "större omfattning".

Kontroll
Man kan ju undra över hur denna kontroll skall ske. Den som utövar den direkta tillsynen är Miljö och Hälsa i varje kommun. Dessa kommer att få en lista över vilka som gått utbildningen. Självklart leder också konkurrensen mellan zooaffärer, grossister och odlare till att en kontroll utövas, d.v.s. om zoohandlare A ser att hans konkurrent B struntat i att utbilda sig är det bara att slå en signal till Miljö och Hälsa så är man av med en konkurrent.

Utbildningen
Hur är då utbildningen upplagd? SJV kräver att alla som handlar med djur dels skall ha genomgått en grundkurs och sedan en utbildning på resp. djurslag d.v.s. fisk-smådjur-fågel-reptil. För den som enbart sysslar med akvariefisk räcker det alltså med en grundkurs och en akvaristikkurs.

Grundkursen skall bl.a. behandla gällande författning, klimatkontroll, hygien och rengöring, näringslära och foderhantering, smittskyddsaspekter, djurs påverkan av miljöomställningar och stress.

De djurslagsinriktade utbildningarna skall innehålla taxonomi, anatomi och fysiologi, ekologi och näringslära, reproduktion, sjukdomar och införselbestämmelser.

Varje delkurs skall vara på minst 16 timmar (dvs. ett helt veckoslut) och innehålla en examinering för godkännande.

  Nisse Hillden föreläser om lekbeteende hos akvariefiskar på ZOORFs akvaristikkurs.

ZOORF
Det är inte SJV som genomför utbildningen utan en sådan kan egentligen vem som helst arrangera. Utbildningen måste dock godkännas av SJV.
ZOORF (Zoobranschens Riksförbund) är de enda i Sverige som har en fullt godkänd kursplan. Hitintills har mer än 400 gått grundkursen. De övriga kurserna har inte pågått så länge så här är det något färre. Zoorf är också positiva till att det krävs en utbildning för att driva en zooaffär och detta av bl.a. följande skäl
1. Det är bra att kunskapsnivån höjs.
2. I förlängningen kommer en utbildning att leda till auktorisation vilket leder till högre status för branschen.
3. De dåliga och oseriösa handlare som finns i branschen kommer förhoppningsvis att försvinna.
4. Man kan inte starta en zooaffär utan att ha en viss kunskapsnivå

Det har också gjorts en gallup bland kursdeltagarna där dels de olika föredragen (och fördragshållarna) samt kursmaterial betygsätts. En fråga gällde t.ex. hur de ställde sig till att alla var tvingade till att genomgå en utbildning. Siffran 1 gavs för "Mycket bra" och sedan i en fallande skala till 5 "Helt onödigt". Snittsiffran blev 1.43 - med andra ord är Sveriges zoohandlare rejält positiva till denna utbildning.

  Dansken Claus Christensen som är en av världens främsta växtexperter lär ut en del av vad han kan om växter.

Akvaristikkursen
För att ta ett exempel kan vi berätta lite mer om Zoorfs akvaristik- och groddjurskurs (enligt myndigheternas krav finns detta också med på schemat).
Som kursmaterial ingår bl.a. ett stort kompendium, en akvariebok samt en bok om växter.

Följande ämnen tas upp av föredragshållare kursen - Lagar, Taxonomi och Anatomi (2 timmar), Vattenkemi (4 timmar), Växter och alger (2 timmar), Fiskarnas lekbeteende (1 timme), Start och skötsel av akvarium (2 timmar), Foder och näringslära (1.5 timme), Fisksjukdomar (2 timmar), Groddjur (1.5 timma).
Föredragshållare på akvaristikkursen är Nisse Hilldén (känd och mycket meriterad akvarist), Claus Christensen (en av världens största experter på växter), Lasse Forsberg (jobbar idag på Universeum i Göteborg och har mer än 40 års praktisk och teoretisk erfarenhet av akvariefisk) samt Kjell Fohrman (har bl.a. skrivit boken Back to Nature akvarieguide samt är ordförande i Nordiska Ciklidsällskapet).

Positivt för alla
Ur akvaristernas och hobbyisternas synpunkt är det enbart positivt att det krävs en utbildning för att bedriva handel med djur. Förhoppningsvis kommer utbildningen att leda till att kunskapsnivån höjs hos zoohandlarna och att de oseriösa sållas ut.
Hur vet man då att en zooaffär genomgått utbildningen, ganska enkelt - varje person som gått utbildningen får ett diplom, som det är meningen att de skall sätta upp i affären.

Tidsplan
Följande tidsplan gäller för när man senast skall ha genomfört sin utbildning för att få fortsätta att sälja djur.
Grundkurs - 1/1 2002.
Akvaristik - 1/1 2003.
Smådjur - 1/1 2003.
Fågel - 1/1 2004.
Terrariedjur - 1/1 2004.
Som nämnts ovan måste alla ha gått grundkurs samt utbildning på de djur som handeln avser.
Första sidan Akvarieguide Att köpa fiskar