Vem bryr sig om utrotningshotade akvariefiskar?

Vem bryr sig om utrotningshotade akvariefiskar?

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


CARES logoJo CARES bryr sig. CARES är ett program för bevarandet av arter som är hotade i sin naturliga miljö och CARES grundades 2004 och betyder Conservation, Awareness, Recognition and Responsibility, Encouragement and Education, and Support and Sharing.

Du kan diskutera denna artikel i forumet i denna tråd

Idag försvinner fiskarter i rasande fart i vår natur och det finns många orsaker till det som skövling av skog, föroreningar, övergödning från jordbruk, överfiske, inplantering av invasiva arter, den globala uppvärmningen eller kanske en politisk situation som påverkar naturen negativt. För att göra en liten skillnad finns CARES som är en organisation som verkar för att vi håller hotade arter och odlar dem i fångenskap. Ibland kanske med en förhoppning av återutplantering och ibland bara för att bibehålla arten.

Det är en global samverkan och många ledande akvarieexperter ingår.

Lakritsguramin (CNT-klassad) är en art som är ännu inte är direkt hotad, men i framtiden löper hög risk för att bli detta. Foto Pia Johansson.

Om du vill hålla arter för framtida generationer

Du kan kolla på hotade arter på listan som återfinns på www.caresforfish.org. Håll någon eller några arter på listan i ditt akvarium och odla gärna på dem. Hjälp till att sprida kunskap om hur man lyckas med den till hemsidor som t.ex. Zoopet och i tidningar som t.ex. Ciklidbladet.

 Om du gör det så uppfyller du de mål som CARES bevarandeprogram har. De fyra stora målen är:

  • Att skapa medvetenhet om den kritiska situationen för många arter i naturen. Utbilda allmänhet och även påpeka hur viktiga seriösa akvarister är.
  • Att uppmuntra och erbjuda support för akvarister som håller dessa arter.
  • Att dela med sig av sina yngel av hotade arter till andra akvarister för att säkra deras överlevnad på lång sikt.
  • Att sprida information om dem så man kan hålla och identifiera liknande arter.

En del tetror är också hotade i sin naturliga miljö som t.ex. den relativt vanliga Arnoldichthys spilopterus (CEN-klassad). Foto Kjell Fohrman.

CARES risk-klassifiering

Den klassificering som IUCN har i sin s.k. ”röda lista” (där används 2 bokstäver vid klassificieringen t.ex. NT, VU, EN, CR, EW) är den grundläggande listningen och man kan se CARES klassificering som ett komplement till denna: I CARES lista kan man återfinna arter som ännu inte tagits upp på den IUCN:s röda lista och/eller arter där CARES experter har gjort en bedömning av en art än vad IUCN har gjort.

Den klassifiering som CARES använder är denna

  • CNT (Near Threatened) - nära ett hot
  • CVU (Vulnerable) - känslig
  • CEN (Endangered) - hotad
  • CCR (Critically Endangered) - nära utrotning i naturen
  • CEW (Extinct in the wild) - utrotad i naturen

Här hittar du CARES-listan över arter som är hotade idag och deras status: http://caresforfish.org/?page_id=40

Väldigt många viktoriaciklider har utrotats pga inplanteringen av nilabborren i Viktoriasjön. En art som idag sannolikt är helt utrotad i sjön är Lipochromis sp. ’matumbi hunter’ (CEW-klassad). Foto Albin Ekenberg.

Om du vill göra skillnad

CARES jobbar främst med föreningar/organisationer och inte genom kontakt direkt med akvarister. Så se till att påverka din akvarieförening eller organisation så att de engagerar sig och själva aktivt deltar i detta arbete.

Föreningen binder upp sig att ha en ansvarig som hela tiden håller kontakt med den centrala organisationen och registrerar vilka arter som hålls. Alla registreringar kan göras direkt på kontaktformuläret för artregistrering på CARES hemsida http://caresforfish.org/?page_id=879 och man bifogar då ett foto (för ID-kontroll). Sedan granskas registreringen av experter innan den godkänns.

Många malawiciklider är idag hotade och en av dessa är Aulonocara sp. ’Iwanda’ (CEN-klassad). Foto Ad Konings.

Så min uppmaning är att påverka din akvarie-förening/organisation att delta i arbetet för bevarandet av hotade fiskarter.

 


 

Christian Alfredsson

Tekniskt ansvarig för www.zoopet.com

Redaktör för Ciklidbladet från Nordiska Ciklidsällskapet
Första sidan Akvarieguide Att köpa fiskar