Cladophora

Cladophora

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Familj: Cladophoraceae.

Härstamning: Cladophora är en släkt av gröna alger med en global fördelning, hittade i både sötvatten och marina miljöer.

Ljusbehov: Lågt till högt. Cladophora växer i en rad ljusförhållanden, från skuggade platser till solbelysta områden.

Övrigt: Cladophora är ett släkte av gröna alger som är kända för sin snabba tillväxt och förmågan att kolonisera ett brett spektrum av miljöer. De växer i långa, greniga trådar som kan bli ganska tät, bildar en matta eller boll-liknande strukturer. Vissa arter, som Cladophora aegagropila (även känd som Marimo), är populära i akvarier på grund av deras ovanliga form och lätta skötsel.

Dessa alger är extremt anpassningsbara och kan växa under ett brett spektrum av ljus, temperatur och näringsförhållanden. De kan bidra till att kontrollera nitrat och fosfatnivåer i akvariet, vilket hjälper till att hålla vattnet rent. Dock kan de också bli invasiva och snabbt ta över ett akvarium om de inte kontrolleras.

För att sköta Cladophora i ett akvarium, håll vattnet rent och undvik överdriven belysning eller övermatning av fisk, eftersom det kan leda till överdriven tillväxt. Cladophora är vanligtvis inte känsliga för typiska algbekämpningsmetoder, så manuell avlägsnande är ofta nödvändig om de blir för överflödiga.

Även om det kan vara en utmaning att hantera, kan Cladophora vara en intressant tillägg till ett akvarium och kan erbjuda skydd och gömställen för små akvariedjur. 
Första sidan Akvarieguide Växter