Zoopet
Vesicularia

Vesicularia

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Hypnaceae.

Härstamning: Allmänt spridd.

Ljusbehov: Lågt.

Övrigt: Vesicularia-släktet innehåller faktiskt uppemot 100 arter, men i akvariesammanhang hittar man emellertid oftast bara en art, nämligen den s.k. javamossan - Vesicularia dubyana. Denna är i gengäld mycket populär eftersom den är en av de allra lättaste akvarieväxterna. Den trivs bra i svagt ljus då den gärna växer fast på stenar och rötter, men också i kraftig belysning. Den kräver inte speciellt mycket näring i vattnet och anpassar sig även till ett liv ovan vattnet bara det är fuktigt nog.

Eftersom detta släkte i akvariesammanhang bara handlar om en art så finns det ingen större anledning att beskriva detta släkte ytterligare eftersom övrig information ges i artbeskrivningen för V. dubyana.


Vesicularia dubyana antar lite olika form beroende på hur starkt ljuset är. Vid starkt ljus som här bildas en mer krypande "matta", vid svagt ljus söker sig växten uppåt mot ljuset. Foto Kjell Fohrman.
Första sidan Akvarieguide VäxterZoopet i stolt samarbete med
Bli medlem på Zoopet