Vesicularia

Vesicularia

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Hypnaceae.

Härstamning: Allmänt spridd.

Ljusbehov: Lågt.

Övrigt: Vesicularia-släktet innehåller faktiskt uppemot 100 arter, men i akvariesammanhang hittar man emellertid oftast bara en art, nämligen den s.k. javamossan - Vesicularia dubyana. Denna är i gengäld mycket populär eftersom den är en av de allra lättaste akvarieväxterna. Den trivs bra i svagt ljus då den gärna växer fast på stenar och rötter, men också i kraftig belysning. Den kräver inte speciellt mycket näring i vattnet och anpassar sig även till ett liv ovan vattnet bara det är fuktigt nog.

Eftersom detta släkte i akvariesammanhang bara handlar om en art så finns det ingen större anledning att beskriva detta släkte ytterligare eftersom övrig information ges i artbeskrivningen för V. dubyana.
Första sidan Akvarieguide Växter