Azolla

Azolla

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Azollaceae

Härstamning: Ursprungligen från subtropiska delarna av Amerika, men inplanterad på många ställen runt om i världen.

Ljusbehov: Medel till mycket stort.

Övrigt: Detta släkte finns idag i stora delar av den subtropiska och tropiska delen av världen. Den är en liten ormbunke som återfinns som flytväxt eller på land i mycket fuktiga områden.

En unik egenskap med arterna i detta släkte är att det i dess blad finns en blågrön alg Anabaena azollae som lever i symbios med växten. Dessa alger kan ta upp syre i luften och detta, kombinerat med att växten i sig är mycket näringsrik, gör att arten ofta odlas i risfält och liknande där de samtidigt som de renar vattnet också utgör gödning för risplantorna. Detta har lett till att den planterats ut på många ställen och på sina ställen har den blivit en plåga, eftersom dess tillväxttakt i naturen är mycket hög, samtidigt som den skuggar annan växtlighet i vattnet.

En del av arterna (t.ex. A. caroliniana) behöver överintras och skall då hållas på ett svalt, men ljust ställe. Oftast fortplantar de sig genom att de producerar sporer från vilka det under våren bildas nya plantor. I akvariet tar de upp överskott av näring i vattnet och är på så sätt alghämmande. I akvarium och i dammar så trivs de i näringsrikt och relativt stillastående vatten. Det finns flera olika arter med Azolla varav en del är mycket dekorativa.

Eftersom den i naturen ofta är väldigt produktiv har den fått många användningsområden runt om i världen. I Asien används den som sagt vattenrenare och näring i risfält, på en del ställen används den som föda till fisk och boskap, på andra ställen planteras den ut för att motverka problem med t.ex. myggor, i Indien serveras den stekt som människoföda, i Afrika ingår den som en ingrediens i tvåltillverkning och på Nya Zeeland används den som medicinalväxt (sägs motverka halsinfektioner).

 

 
Första sidan Akvarieguide Växter