Salvinia

Salvinia

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Familj: Salviniaceae.

Härstamning: Kosmopolitisk, förekommer över hela världen men är särskilt vanlig i tropiska och subtropiska regioner.

Ljusbehov: Medel till högt. Salvinia växter är flytande vattenlevande växter som naturligt förekommer i solbelysta områden, men de kan tolerera en viss skugga.

Övrigt: Salvinia är ett intressant växtsläkte som omfattar ett antal arter av flytande vattenlevande växter, inklusive de invasiva arterna Salvinia molesta och Salvinia natans. Trots att vissa arter är invasiva och kan bli skadliga i icke inhemska miljöer, har de enastående förmågan att rena vatten genom att absorbera föroreningar, vilket gör dem till ett viktigt redskap i bioremediation.

Salvinia växter har en unik struktur med små, rundade, täckande blad på ytan och ett finfördelat rotsystem under vattnet, vilket gör dem till en utmärkt skydd och häckningsplats för vattenlevande djur. Dessa växter är mycket lättodlade och ställer inte stora krav på belysning, CO2 och näringstillstånd, vilket gör dem till en populär växt i akvarier.

Det bör dock noteras att de snabbt kan ta över ett akvarium om de inte kontrolleras ordentligt, och de bör hanteras ansvarsfullt för att förhindra introduktion till icke inhemska vattensystem. Trots dessa utmaningar, om de sköts rätt, kan Salvinia arter vara en vacker och funktionell tillägg till ett akvarium.
Första sidan Akvarieguide Växter