Tillbehör

Tillbehör

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


För att ett akvarium skall fungera och kunna erbjuda en bra miljö för fiskarna, behövs en del tillbehör som filter, doppvärmare, belysning etc. De flesta tillbehör som behövs är elprodukter och el ihop med vatten kan vara en livsfarlig kombination. Kontrollera därför att alla produkter är godkända ur säkerhetssynpunkt. För säkerhets skull kan man använda en jordfelsbrytare (säkerhetsbrytare) som bryter strömmen om något fel uppstår.


Vissa har svårt att acceptera att en del vill ha skeppsvrak o.s.v. i akvariet, eftersom de anser att de inte passar in i den naturliga miljö man försöker skapa i ett akvarium. Vi skall inte diskutera detta här, men minst lika onaturligt är ju att ha en pump eller doppvärmare som hänger på ena sidorutan. Anledningen till att man har tekniska tillbehör i akvariet är att detta skall vara lättare att sköta, men för det behöver de inte vara synliga, utan se till att gömma undan dem. Om du har en bakgrund i akvariet kan tillbehören gömmas bakom den, annars försök att placera tillbehören så att de göms bakom ett större stenparti, en stor rot eller en växtgrupp.

  Så här såg akvarietillbehören ut 1930, lite annorlunda mot nu, eller hur? Fotot är hämtat från den tyska firman Scholze & Pötzschkes postorderkatalog.

Göm tekniken

Nedan har vi gått igenom lite tillbehör som man kan hitta i akvariet. Om du vill kan du gå direkt vidare till det du undrar över. Filter, belysning, foder, vattenpreparat osv. behandlas inte här eftersom de finns med på andra avdelningar.

Värmare
De allra flesta akvariefiskar kommer ursprungligen från ett tropiskt klimat och trivs bäst om temperaturen ligger mellan 24 och 26 grader. Filtret och belysningen hjälper till att höja temperaturen något, men oftast räcker inte detta (se temperaturangivelsen för resp. fiskart) utan man behöver även en värmare.

Den vanligaste typen av värmare är ett glasrör med inbyggd termostatreglerad värmare. Dessa har dock den nackdelen att eftersom varmt vatten stiger, kan det bli en stor temperaturskillnad mellan akvariets övre vattenlager och det nedre. Detta kan dock delvis kompenseras genom en kraftig pump som får akvarievattnet att cirkulera. I de allra flesta fall räcker det därför med en vanlig termostat doppvärmare.

 

  Oftast räcker det med en vanlig termostat doppvärmare, men i vissa fall kan en s.k. värmekabel som placeras på akvariets botten vara nödvändig.

I växtakvarier brukar man prata om att växterna har kalla fötter. För att undvika detta används ibland en s.k. värmekabel som läggs under gruset. Eftersom varmt vatten stiger, ger det en vattencirkulation som drar ner näring för växterna i gruset. En stor nackdel med dessa värmare är att de är mycket dyrare än vanliga doppvärmare.

Idag finns det också billigare typer av bottenvärmare ute på marknaden, som är en kombination av doppvärmare och en slang varigenom varmt vatten cirkulerar.

Ett sätt att undvika "kalla fötter" är att lägga en frigolitplatta i botten av akvariet eller mellan akvariet och bänken som isolering. Det sparar också en del ström eftersom det isolerar akvariet. Av denna anledning är det inte heller fel att isolera akvariets gavlar och baksida med frigolit eller något liknande.

En generell regel är att värmeeffekten på värmaren skall vara 1/3 - 1/2 watt per liter akvarievatten vid en rumstemperatur på 20-22°C. Detta kan dock variera så kontrollera temperaturen noggrant tills den har stabiliserat sig.

Tyvärr händer det ibland att en termostat hänger sig och inte stänger av. Detta kan leda till att vattnet blir så varmt att fiskarna dör. Det finns några knep att minska risken för detta:
1/ Ha aldrig en doppvärmare med överkapacitet, den skall precis räcka till för ditt akvarium.
2/ Behöver du en doppvärmare på 150 watt för att nå rätt temperatur, så köp två 75-watts istället för en 150 watts.


Täckglas
En del använder täckglas på sitt akvarium, andra inte. Viktigt att komma ihåg är att täckglas reducerar ljusstyrkan från belysningen. Visserligen bara ca 10% om det är helt rent, men avsevärt mer så snart det börjar bli lite smutsigt. Så om man använder täckglas skall man rengöra dem ofta.
Glas filtrerar också bort en del av de för växter nyttiga ljusvåglängderna.

 


En nackdel med att inte använda täckglas är att en del fiskar kan hoppa ur akvariet (exempel på bra "hoppare" är killis, koi och regnbågsfisk) om man inte har en sarg runt akvariets insida.

  Om man har killis (fotot visar Aphyosemion gardneri gardneri) i akvariet måste man se till att ha tättslutande täckglas eftersom de är mycket bra hoppare.

Om man inte använder täckglas kommer en del av akvariets vatten att avdunsta (ju större vattenyta och kraftigare ytvattencirkulation, desto större avdunstning), vilket höjer luftfuktigheten i det omgivande rummet. Detta är dock oftast bra eftersom det idag är vanligt att luften i normala hus är för torr. Samtidigt med vattnets avdunstning försvinner också värme ut ur akvariet, vilket ökar akvariets uppvärmningskostnad. Om man använder en heltäckande ramp försvinner dock avdunstningen nästan helt.

Täckglas behöver rengöras eftersom det lätt bildas avlagringar på glaset. Detta gör att ljuset reduceras ytterligare. Det kan vara lite krångligt att rengöra glasen, men t.ex. hushållsättika i kombination med en diskborste brukar fungera bra. Skölj glasen noggrant innan du lägger tillbaka dem så inte ättika droppar ner i akvariet.

Håvar
Man behöver några håvar i olika storlekar och olika täthet. Olika storlekar för att man skall komma åt överallt. Olika täthet pga av att en del fiskarter som olika malar fastnar och då lätt skadas i de grovmaskiga håvarna. För dessa fiskar är det bättre med finmaskiga håvar, de finmaskiga har den nackdelen att de är tröga att dra igenom vattnet.
Har man flera akvarier skall man inte använda en håv i flera olika akvarier eftersom det då finns en stor risk att man sprider sjukdomar mellan akvarierna.

 

  Olika fiskar kräver olika nätmaskor i håven för att inte fastna. Detta är grovmaskigt nät.

 

 

  Detta är finmaskigt nät

 

Termometer

 

  Termometer är ett nödvändigt tillbehör. Det finns flera olika modeller (fotot visar en "okrossbar").

 

En termometer är nödvändig för att man skall kunna hålla kontrollen på hur varmt det är i akvariet. Det finns flera olika typer av termometrar och bortsett från att man ALDRIG skall använda kvicksilvertermometrar (för miljöns skull), så är det mer en fråga om vilken man tycker är mest praktisk och minst störande.Första sidan Akvarieguide Teknik - tillbehör