Start av akvarium

Start av akvarium

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


I denna avdelning gör vi en mycket kort sammanfattning av de viktigaste punkterna att ta hänsyn till när man startar ett akvarium. Detta skall dock mer ses som en "Kom ihåg"-lista och som vägledning till var på zoopet.com man kan hitta mer detaljerad information.

Kom ihåg-lista

1/ Vilka fiskar?

Innan man bestämmer vilket akvarium man skall köpa måste man fundera igenom vilka fiskar man vill ha? Ta reda på om de passar ihop? Hur stort akvarium de behöver? Vill man ha växter? (se "Köpa Akvariefisk").

2/ pH och KH

Mät vilka värden du har på kranvattnet genom att testa pH och KH. Vissa fiskar passar i olika vatten, framförallt är pH viktigt för fiskarnas välbefinnande.

Oerhört viktigt är också att se att KH ligger på åtminstone 4. Om det ligger under denna nivå har vattnet en mycket låg buffringsförmåga, vilket ger ett instabilt pH-värde. Ett instabilt pH leder bl.a. till att fiskarna lätt drabbas av sjukdomar och att man får mycket alger.

Ett instabilt pH-värde är en vanlig orsaken till att många misslyckas med sitt akvarium. KH-värdet är dock lätt och billigt att "ställa in" på en lämplig nivå.

Skaffa alltid några tester när man startar ett akvarium för att kunna kontrollera vattenvärdena.

 

3/ Läs i vår akvarieguide

Det finns massor av bra information i denna akvarieguide. Läs mycket innan du skaffar akvariet.

4/ Lod

Se till att akvariet står i lod. Att akvariet inte står i lod är den absolut vanligaste orsaken till att glaset spricker (se "Akvariets form och placering"). Kolla också upp att din hemförsäkring täcker eventuella vattenskador.

 

Så här kan det kanske gå om man inte ställer sitt akvarium i lod och har otur.

 

 

5/ Försäkring

Kontrollera vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

6/ Tillbehör

För att ett akvarium skall vara snyggt och fungera bra behövs flera olika tillbehör.

Några exempel:

  1. Filter - ett bra biologiskt filter är en förutsättning
  2. Belysning - vilken belysning man skall välja beror på vilka fiskar man skall ha i akvariet, men framförallt om man skall ha växter och i så fall vilka. Ljuskrävande växter kräver mycket stark belysning (se "Belysning").
  3. Inredning av olika slag som stenar eller rötter behövs för att akvariet skall bli vackert att titta på. Grus är nödvändigt, framförallt om man har växter i akvariet. Tänk också på att en del sorters grus (även sten) är kalkhaltigt. Om detta är bra eller dåligt beror på vilka fiskar du har i akvariet men även på KH-värdet på kranvattnet (för info om olika inredningsdetaljer se "Inredning").
  4. Olika tillbehör som värmare, håvar etc. är också nödvändigt (se "Tillbehör").

7/ Välj rätt växter

Vid köp av växter måste man ta hänsyn till vilka fiskar man har i akvariet, vilket belysning man har (viktigast) och vilket pH-värde man har i akvariet. Utifrån detta väljer man sedan lämpliga växter. Tyvärr börjar många med mycket svåra växter (framförallt är de svåra pga att de är mycket ljuskrävande) som Cabomba eller växter som inte ens är akvarieväxter (t.ex. Spathiphyllum) och därmed bara kommer att smutsa ner i akvariet (se "Växter").

8/ Fiskarna

Det finns oerhört många olika fiskar att välja mellan och när man köper in dessa bör man främst tänka på att välja sådana som passar ihop, som når en max.storlek som passar mitt akvarium, som trivs i det pH-värde jag har i akvariet.

9/ Vattenberedningspreparat och bakteriekultur

När man startar ett akvarium är det oftast säkrast att använda ett vattenpreparat (se "Akvarievatten").
Om man behöver en bra bakteriekultur beror på hur länge man är beredd vänta med att lägga i fiskarna. För att ett akvarium skall vara en bra miljö för fiskarna måste det finnas en biologisk balans i akvariet. En sådan uppstår inte ur tomma intet utan för det behövs det några fiskar som äter och avger avföring. Därför bör man redan från starten ha ett fåtal fiskar i akvariet. Lägger man i för många fiskar vid starten så får man oftast efter 2-6 veckor något som kallas nitrit, vilket fiskarna dör av.

Man har alltså två alternativ

  1. Bara några enstaka fiskar i akvariet de första 4-6 veckorna och sedan fylla på efterhand.
  2. Man kan påskynda den bakteriologiska processen som skapar den biologiska balansen genom att vid starten och ytterligare några gånger de första månaderna tillsätta en s.k. bakteriekultur. Gör man detta kan man lägga i fiskarna i en något snabbare takt (se "Akvarievatten").

10/ Algproblem

En vanlig orsak till att många slutar med akvarium är algproblem. Ganska onödigt eftersom risken är liten att algerna tar överhanden i akvariet om man bara gör rätt (se "Alger").

Några av de viktigaste punkterna för att slippa algproblem är att

  1. Se till att ha en del algätande fiskar från starten (se "Alger").
  2. Se till att ha några snabbväxande växter från starten ( se "Växter" och "Alger").
  3. Många gör felet att de först köper fiskarna och sedan växterna. Det är betydligt bättre att starta med några få fiskar och lite fler växter (se "Alger").

11/ Mata sparsamt

En annan orsak till algproblem är överutfodring. Speciellt känslig är det den första tiden. Mata därför extra försiktigt de första månaderna ( se "Foder"). 

Man måste mata sparsamt om man inte vill ha en "dimma" i akvariet.

 
Läs också dessa artiklar

Skötsel av akvariet