Köpa akvariefisk

Köpa akvariefisk

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Vad vore ett akvarium utan fiskar och det finns hur många som helst att välja på. Det finns faktiskt tusentals olika arter och varianter att välja på, vilket innebär att det finns hur många kombinationer som helst, en del skall hållas parvis, en del i stim etc. Nedan har vi sammanställt några frågeställningar som du skall tänka igenom innan du bestämmer dig.

 • En del fiskar vill ha ett surt vatten, andra basiskt. Hur är vattnet där du bor, passar det de fiskar du valt?
 • Hur stort är ditt akvarium? Stora fiskar kräver ett stort akvarium. Aggressiva fiskar måste ha ett stort akvarium.
 • Stora fiskar äter ofta små fiskar.
 • Fiskarna som säljs i affären är oftast yngel, ta reda på hur stora fiskarna blir som vuxna.
 • Vill du ha växter i ditt akvarium eller inte? Undvik i så fall fiskar som äter växter.
 • Vill du ha ett biotopakvarium (fiskar och växter från samma miljö), eller ett sällskapsakvarium (mix med fiskar och växter som passar ihop, men som kan komma från flera olika sorters miljöer och platser)?

Det finns med all säkerhet ytterligare ett stort antal frågor man kan ställa sig, det viktiga är dock att du funderar igenom hur du vill ha dit akvarium innan du startar. Gå runt och titta i olika akvarieaffärer och fråga. Besök en akvarieutställning och/eller ett offentligt akvarium om det finns möjlighet. Köp också en bra akvariebok (se Boktips) eftersom de råd man får där kan innebära att man sparar mycket pengar.

Påfågelcikliden (Astronotus ocellatus) är en liten söt fisk i affären men blir jättestor. Innan man köper fiskar skall man alltid ta reda på hur stora de blir.

Biotopakvarium innebär att man bara har fiskar som kommer från en typ av miljö och inreder akvarier på ett sätt som är typiskt för miljön. Videon visar ett akvarium med malawiciklider som lever i klippmiljö.

 

Inköpet

När du funderat igenom ovanstående kan det vara dags att köpa in fiskarna och då finns det några riktlinjer att hålla sig till.

 1. Glöm inte att tänka på fiskens max.storlek, krav på pH etc. Står det inte angivet vid akvariet - fråga.
 2. Köp aldrig sjuka fiskar eller ens friska fiskar som går i akvarier med sjuka fiskar. Står de och trycker i ett hörn eller andas häftigt är det sannolikt något som är fel. Ett annat tecken är att fenorna inte är utspända.
 3. Gå till en välsorterad akvarieaffär. Om akvarierna är rena och snygga (inga eller få alger på rutorna), är förutsättningarna större att kvalitén på fiskarna är bra än i en affär där akvarierna inte hålls rena.
 4. Köp inte för få av varje art och detta gäller inte bara stimfiskar. Ett akvarium med få arter och många av varje art är alltid snyggare än många arter med några få av varje. Dessutom blir en del (men inte alla) revirhävdande fiskar mindre aggressiva (t.ex. munruvande ciklider) om det finns många av en art.
 5. Köp redan från början några algätande fiskar (se Alger).

Börja med ett mindre antal fiskar (se Akvarievattnet).

Hur många fiskar?

Hur många fiskar kan man då totalt ha i ett akvarium? Det är omöjligt att ge ett generellt svar, men följande kan vara ett litet rättesnöre (även om det finns tusen undantag).

 • Fiskar med max.storlek på 7-8 cm - minst 10 L vatten per fisk.
 • Fiskar med max.storlek på 3 cm - minst 2 L vatten per fisk.
 • Fiskar med max.storlek på 5 cm - minst 5 L vatten per fisk.
 • Fiskar med max.storlek på 15 cm - minst 25 L vatten per fisk.

Många fiskar av en art gör ett imponerande intryck. I detta akvarium går ca 100 kardinaltetra (Paracheirodon axelrodi).

 

Koppning

När man köpt fiskarna i affären får man med dem i en plastpåse. Denna bör man hantera försiktigt och ju snabbare man får hem fiskarna, desto bättre är det (även om de kan leva länge i påsen). Tänk också på att förvara påsen på ett sådant sätt att den inte utsätts för kyla eller stark värme under transporten.
Vid köpet måste du fråga försäljaren i vilket pH fiskarna gått. Om du köpt dem på din hemort, är det sannolikt detsamma som ditt kranvatten. Om pH-värdet inte är ungefär detsamma som ditt kranvatten måste fiskarna sakta acklimatiseras i ett karantänsakvarium (som under alla omständigheter är bäst). Om pH-värdet är ungefär samma är det möjligt att släppa ut fiskarna direkt i akvariet enligt följande = koppning.

 1. Vänta någon timme innan ljuset tänds.
 2. Om akvariet innehåller revirhävdande fiskar så flytta om i akvarieinredningen innan fiskarna släpps i.
 3. Släck akvariebelysningen
 4. Temperaturanpassning. Lägg påsen på vattenytan. Öppna påsen och låt lite vatten från akvariet rinna in i påsen. Detta upprepas 3-4 gånger med 5-10 minuters mellanrum. Till slut bör påsen innehålla ca 2/3 akvarievatten och 1/3 av påsens vatten.
 5. Låt fiskarna simma ut i akvariet från påsen.
 6. Om det är ett helt nytt akvarium mata inte alls första dygnet. Om det redan finns fiskar i akvariet kan man mata lite försiktigt i motsatta hörnet till det där de nya fiskarna släpps ner.

Ett akvarium som är inrett med växter och rötter har bra förutsättningar för att bli snyggt. Videon visar hur man kan bygga ett snyggt akvarium på låg budget.