Att starta, inreda och sköta ett akvarium (filmer med Akvariestugan)

Att starta, inreda och sköta ett akvarium (filmer med Akvariestugan)

Text och foto (om ej annat anges): Akvariestugan AB


En filmserie med Akvariestugan hur man sätter upp sitt första akvarium.

I detta avsnittet pratar vi om lite av den utrustning som kan vara bra att införskaffa innan man påbörjar uppstarten av sitt akvarium.

Installera en bakgrund i akvarium

I det här avsnittet pratar vi lite om den hårda inredningen i akvariet och lite av den utrustning som skall monteras i akvariet.

I det här avsnittet planterar vi de växter som valts ut för projektet. Därefter fyller vi akvariet med vatten och startar den utrustning som ingår i akvariepaketet.

Växter som används i filmen: 

  • 1x Echinodorus uruguayensis
  • 1x Hygrophila polysperma
  • 4x Cryptocoryne wendtii "Brown"
  • 4x Limnophila sessiliflora 
  • 1x Ludwigia palustris "red"
  • 1x Bucephalandra sp. "red"
  • 1x Anubias barteri "nana petit"

I detta avsnitt går vi igenom vattenkemi på nybörjarnivå. Vi pratar också om hur man kan acklimatisera sin fisk och vad man bör tänka på när man köper sin första fisk till sitt akvarium.

Fisken och djuren som är med i filmen är: 

Akvariestugans Youtubekanal: https://www.youtube.com/@akvariestuganab2619

 
Första sidan Akvarieguide Akvariet