Räkor

Caridina multidentata

Amano/algätande/yamamoto/ japonica-räka


Vetenskapligt namn:
Caridina multidentata
Familj:
Atyidae
Handelsnamn:
Amano/algätande/yamamoto/ japonica-räka
Utbredning:
Japan och Taiwan
Foto © Peter Nyman
Herbivor (främst alger) och omnivor. I akvarium är de inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder (gärna grönfoder), maltabletter, växtdelar, exkrementer från fisk, smått fryst foder, spenat etc.. I akvarier med fisk behöver de inte utfodras i någon större utsträckning. En viktig beståndsdel i dieten är döda bruna blad. Om den inte får tillräckligt med grönfoder i akvariet kan de ge sig på växterna.
Arten är mycket svårodlad. Honorna bär upp till ca. 2000 ägg i ca. 6 veckor innan de små (ca 1mm) äggen/larverna stöts ut. Larverna måste sedan flyttas till bräckvatten (ca. 1.6% salthalt) där de sedan genomgår flera metamorfoser. Det finns rapporter om att enstaka yngel har överlevt i vanliga sötvatten.
Amanoräkan är fredlig och dem kan hållas i akvarium ihop med små och fredliga fiskar. Snäckor och andra räkor är också bra sällskap. Man bör skaffa minst 6 amanoräkor. Den är känslig mot höga nitrathalter samt koppar. Ett lämpligt akvarium kan gärna innehålla en hel del finbladiga växter. Arten kan hoppa.
Honorna är ofta något längre och rundare än hanarna. Om prickarna på kroppen är runda och oregelmässigt placerade är det sannolikt en hane. Är de placerade i mer raka "linjer" är det en hona.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information