Räkor

Caridina typus

Australiensisk Amanoräka, miniamano


Vetenskapligt namn:
Caridina typus
Familj:
Atyidae
Handelsnamn:
Australiensisk Amanoräka, miniamano
Utbredning:
Från östra/södra delen av Afrika till sydostasien och Australien
Foto © Mikael Håkansson

I regel återfinns arten i sötvattensmiljöer som floder och strömmar, men den tål även bräck- och saltvatten eftersom den ibland (inte bara vid lek) även återfinns där. Den håller sig ofta gömd dagtid och kommer först ut nattetid för att söka föda.
Allätare (phyto- och zoo-plankton, detrit). I akvarium är de inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder, maltabletter, växtdelar. I akvarier med fisk behöver de inte utfodras i någon större utsträckning. Arten är en bra ”bottenstädare” i akvariet.
Arten reproducerar sig sexuellt i sötvatten genom att hanen överför en ”spermakapsel” till honan. Några timmar efter detta producerar honan äggen som då befruktas. Sedan bär honan äggen (ca. 3000) mellan frambenen under buken i ca. 6 veckor och under tiden förflyttar de sig mot saltare vatten. Sedan stöts de mycket små äggen/larverna ut i saltvatten. Larverna utvecklas sedan i flera olika stadier och efter att larvstadierna har avklarats och de blivit räkyngel börjar de förflytta sig tillbaka upp i floden till deras föräldrars sötvattensmiljö. Detta gör att det är svårt att föda upp denna art i akvarium eftersom de då behöver flyttas flera gånger till vatten med olika salthalt. Kullstorleken varierar efter honans storlek men kan vid varje lek bära på mer än 3.000 ägg.
Den australiensiska amanoräkan är fredlig och den kan hållas i akvarium ihop med små och fredliga fiskar. Snäckor och andra räkor är också mycket bra sällskap. Man bör skaffa minst 6 räkor. Den kan vara något känslig mot höga nitrathalter samt koppar. Ett lämpligt akvarium kan gärna innehålla en hel del finbladiga växter. Arten kan ”hoppa”.
Honorna är ofta något längre och rundare än hanarna.

Den australienska amanoräkan är lite mindre (angiven max.storlek varierar dock mellan olika källor) samt har något färre fläckar än den vanliga amanoräkan. Den är också lite mörkare och deras framben sitter och är kortare.

Har du mer information om arten. Skicka gärna information till oss så uppdaterar vi artbeskrivningen
Skicka information