ZoopetArtbeskrivningar för affärer | Bli vanlig medlem | Bli Goldmedlem |
Användarnamn: Lösenord:

Skaldjur / Skaldjursbeskrivning

Räkor
Caridina cf. cantonensis 'Crystal red'

Zoopet - Caridina cf. cantonensis 'Crystal red'
Vetenskapligt namn:
Caridina cf. cantonensis 'Crystal red'
Tidigare vetenskapligt namn:
Caridina sp. 'crystal red'
Caridina sp. 'crystal red shrimp'
Familj:
Atyidae
Handelsnamn:
Red crystal räka, crystal red räka
Utbredning:
Avelsform framodlad i Japan med sannolikt ursprung i sydöstra Asien

 Större bild  Foto: Mattias Allroth


I naturen lever olika skaldjurter i olika vatten som håller olika temperaturer. Oftast är det tropiska skaldjur som finns i våra akvarier, vilket innebär att de vill ha ganska varmt vatten. Vattentemperaturen kan dock variera under året även i tropiska vatten. Till skillnad från människan är skaldjur växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur följer med svängningar i vattentemperaturen. Därför är det speciellt viktigt att vi har rätt temperatur på akvarievattnet.

Arter som lever i vatten där det är stora svängningar i temperaturen mellan olika årstider är naturligtvis mindre känsliga för temperaturvariationer än de som lever i vatten där temperaturen är ungefär samma året runt.

De temperaturer vi har angivit för varje art anger inom vilket intervall temperaturen skall hålla sig i akvariet för att skaldjurna skall trivas.

Att ange en arts max.längd är inte det enklaste. En art blir ofta olika stor i naturen och i akvarium (oftast större i akvariemiljö), hanar och honor är olika stora osv. När vi beräknat en arts längd har vi utgått från normal vuxen storlek i naturen, samt den största av honan och hanen (oftast hanen, men långtifrån alltid).

Den längd vi angivit kan skilja sig ganska mycket från den längd de kan uppnå i akvarium. Ett exempel på ett släkte som blir betydligt större i akvarium är malawicikliderna i släktet Aulonocara. I naturen blir de oftast inte större är 9 cm, i akvarium blir de ofta 13-14 cm, dvs 50% längre. Anledningen till att en art blir större i akvarium än i naturen är tillgången på mat. I akvariet får de betydligt mer mat, som de inte behöver arbeta (motionera) för, än de får i naturen.

Ett exempel på motsatsen är hajmalen (Pangasius hypophthalmus) som i naturen kan bli 130 cm, men som i akvarium kan bli 80 cm, ja ofta inte ens så lång. Anledningen till detta är att skaldjurna behöver utrymme för att växa till naturlig storlek. Är akvariet för litet stannar den oftast upp i växten.

Därför är det svårt att ange en exakt vuxenstorlek, men siffran som angivits är ändå en ungefärlig utgångspunkt.

pH är ett mått på vattnets surhet och alkalinitet och mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 står för neutralt vatten, över 7 är basiskt (alkaliskt) och under 7 är surt. pH-värdet bestäms av om den materia (t.ex. mineraler, organiskt material) som har löst sig i vattnet är alkaliskt eller surt och av mängden löst materia.

Olika arter lever i naturen i olika sorters vatten. I Sydamerika och Asien är oftast vattnet surt (pH under 7) till neutralt (runt 7), i Västafrika relativt neutralt (runt 7), i Centralamerika och djupvattenssjöarna i Östafrika basiskt (över 7).

Därför är det viktigt att skaldjurna i akvariet har ungefär samma vatten. Vill du ha reda på mer om pH, som hur man mäter, eller hur man ändrar pH-värdet uppmanar jag dig till att gå in på rubriken "Akvarievatten" som du finner i huvudkolumnen till höger. Under rubriken "Akvarievatten" hittar du också mycket annan information om olika vattenkemiska förhållanden man måste tänka på. Till exempel är det mycket viktigt att känna till vattnets KH-värde.

För varje skaldjurt har vi angivit ett intervall inom vilket pH-värdet skall befinna sig för att just denna art skall trivas. Visst kan man genom långsam tillvänjning vänja många arter till att överleva i vattenvärden som ligger utanför detta intervall, men det är definitivt inte att rekommendera eftersom det dels är frågan om djurplågeri och dels i det långa loppet ändå riskerar att ta en ände med förskräckelse.

Ett annan viktig faktor vad gäller pH-värdet är att det hålls stabilt, dvs det får ej variera för mycket, stora hopp i pH-värdet (även om den övre och undre gränsen ligger inom intervallet) är mycket skadligt för många skaldjurter. Mer om detta hittar du i avdelningen "Akvarievatten".

Olika skaldjurter kräver olika storlek på akvariet. Vad som påverkar detta är naturligtvis i första hand skaldjurens storlek, men det finns också annat. Aktiva skaldjur som simmar mycket kräver ett större akvarium än en mer passiv osv.

Vi har angivit en siffra både för akvariets minsta längd och för dess minsta innerhåll i liter. Ofta följs dessa bägge siffror åt, men inte alltid. Framförallt väldigt aktiva skaldjur vill ha relativt långa akvarier eftersom de simmar mycket och då behöver ett stort simutrymme. Andra ganska passiva men stora skaldjurter äter kanske mycket och då krävs det ett stort liter-innehåll för att det är lättare att upprätthålla en biologisk balans i ett sådant akvarium.

I regel följs dock de bägge måttstockarna åt. Vår angivelse kan bara ses som en ungefärlig utgångspunkt för hur litet ett akvarium kan vara. Ett större akvarium är aldrig fel och det är alltid lättare att sköta och hitta en biologisk balans ju större ett akvarium är.Olika arter är olika väl anpassade till ett liv i akvarium. En del arter skall inte gå i akvarium. Vi har utifrån vår bedömning placerat samtliga arter i olika grupper allt efter deras svårighetsgrad, med 1 som enklast och 5 som svårast.
1 - Mycket tålig, fredlig och lämplig nybörjarart.
2 - Relativt tålig och fredlig art som normalt är lättskött.
3 - Lämplig som akvarieskaldjur, men läs helst en bok och/eller prata med någon med erfarenhet av denna art, för att sätta dig in i dess speciella krav.
4 - Denna art är svår att hålla i akvarium och är bara lämplig för specialister som kan erbjuda arten rätt förhållanden i ett specialakvarium.
5 - Klart olämplig som akvarieskaldjur. Oftast på grund av artens storlek och/eller aggressivitet.
Den gradering vi gjort är självklart beroende av vår erfarenhet (och av de övriga akvarister vi konsulterat) av just dessa skaldjur. Andra akvarister kan ha kommit fram till andra slutsatser, utifrån de förhållanden de haft sina skaldjur under. Dessa kan också ha rätt, även om de kanske inte satt samma "betyg" som vi gjort.

Därför skall våra "betyg" inte betraktas som en evig sanning som inte kan ifrågasättas, utan bör tas med en nypa salt, men i alla fall tas som en utgångspunkt när det gäller att veta hur svårskött en art är.

Här anges från vilken världsdel en speciell art härstammar. Hela världsdelen är visserligern markerad, men detta innebär i regel inte att arten lever i hela det markerade området.

Sannorlikare är att den bara finns i ett mindre område som t.ex. vid ett litet rev i en speciell sjö, i ett större flodområde etc. För närmare angivelse av området se "Utbredning" på varje skaldjurbeskrivning.

SARF (Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund) driver en odlingskampanj för att uppmuntra till odling av akvarieskaldjur. Alla som är medlemmar i en SARF-ansluten akvarieförening kan delta i odlingskampanjen och t.ex. erövra märken efter hur framgångsrik man är som odlare. Även andra kan självklart ha nytta av att veta de olika odlingsvalörerna eftersom de anger svårighetsgraden för odling av de skaldjur man har.

Mer information om odlingskampanjen finns på http://www.akvariet.tripnet.se/odling/ok.html Följande nivåer finns - guld, silver och brons - de skaldjur som är utmärkta med ett ? som odlingsvalör har ännu inte placerats på någon nivå.

Dessutom finns något som heter "elit". Vissa arter har funnits under en längre tid i Sverige men aldrig odlats och dessa har alltså fått epitetet elit. Så snart någon har lyckats odla någon av dessa arter så flyttas arten direkt från "elit" till "guld". Vi var valt att ange de arter som nu är "elit" som "guld" eftersom vi inte har möjlighet att kontinuerligt uppdatera de förändringar som sker. För den som är intresserad av ta reda på vilka arter som är "elit" uppmanar vi att ni tittar på SARFs hemsida enligt ovan.Herbivor (främst alger) och omnivor. I akvarium är de inte så kräsna utan äter foderrester, flingfoder (gärna grönfoder), maltabletter, granulat, växtdelar, exkrementer från fisk, smått fryst foder, spenat etc.. Håller man dem i akvarier med fisk behöver de inte utfodras i någon större utsträckning – de tar också en del alger. Den röda färgen kan förstärkas med hjälp av foder som innehåller karotin. En viktig beståndsdel i dieten är också döda bruna blad.
Arten är ganska lättodlad och honorna bär 20-30 ägg i ca. 20-30 dygn. Avkomman är fullt utvecklade minikopior (ca. 1.5 mm) av föräldrarna när de föds.
Arten är fredlig och rör inte sin egen avkomma. Man kan hålla dem i akvarium ihop med små och fredliga fiskar även om man nog får räkna med att ett och annat yngel då blir uppätna av dessa. Snäckor är också bra sällskap. Man bör helst skaffa minst 10 räkor. Den är känslig mot höga nitrathalter samt koppar i vattnet.
Ett lämpligt akvarium kan gärna innehålla en hel del finbladiga växter. Vattnet får inte vara för varmt.
Honorna är ofta något längre och bredare än hanarna samt har mindre simfötter. Ofta kan man också se när honorna bär ägg.

Man skall inte hålla denna art tillsammans med ”arter” som i kroppsform påminner om denna art (t.ex. bee, bumblebee, black, tiger, zebra, humla) eftersom korsningsrisken då är mycket stor.
De som finns i handeln kan variera mycket i färg (intensiteten, hur distinkta banden är, hur vita de är) och utomlands (främst i Japan) finns det ofta olika ”kvalitéer” där de dyraste kan kosta tiotusentals kronor.
Denna avelsform förekommer i handeln i två ”varianter” – dels en som har sitt ursprung i Caridina sp. ”bee” (dessa är korta och kompakta samt har ett kort huvud) och dels en mer långsträckt som sannolikt har sitt ursprung i Caridina serrata.

Fler bilder på samma art
Personliga erfarenheter av skaldjuren
Nedan kan Zoopet's medlemmar lägga in en kommentar om sin EGEN erfarenhet av denna art. Diskussioner om arten skall föras i Zoopets "Forum" och inte här och därför får inga frågor ställas, man får inte heller gå i polemik med andras synpunkter. Berätta enbart om dina EGNA erfarenheter av arten.

Köpes och Säljes-annonser får inte förekomma bland kommentarerna och sådana raderas snart de upptäcks och dessutom kommer personen som lagt in dom att faktureras 500 kr inkl. moms.

Alla kan ta del av denna information. Zoopet garanterar inte att den information som anges är korrekt

Klicka här om du vill lägga till en egen kommentar

Kommentarer

väldigt fin av zvärd (2010-06-01 19:06:22)

Jag tycker att den är fin och bra för nybörjare.


Massproduktion av Otto the Otocinclus (2009-12-15 20:12:50)

Dessa mycket söta små räkor är otroliga renhållare och massproducerar sig själva något ofattbart. De ca 10 som kom till mitt lilla akvarium från början är nu säkert det femdubbla och alla alger är spårlöst försvunna. Jag rekommenderar verkligen dessa små snälla krabater.


spännande! av guzzzen (2009-06-25 21:06:49)

Jag blev helt kär å spontanköpte 2 st i zooaffären härom veckan! Så fina och trevliga! Fick en med rom som nu precis släppt den... väntar med spänning på vad som sker nu...har ej sett några babysar än men hoppas....


ägg!!! av räkan rubert (2007-09-24 16:09:39)

mina räkor ynglar finnt jag har 3 st 1 hane och 2 honor dom båda har ägg =)


Fina! av patriksg (2007-06-12 19:06:55)

jätte fina trevliga räkor! ynglar lite dåligt bara :(
Favoriter

10 mest visade artbeskrivningarna i kategorin

5 senast visade artbeskrivningarna i kategorin

Övriga arter i släktet

Akvarium med djuret i

Som listad affär har du möjlighet att göra en snygg utskrift av detta djur
Skriv utStående
Skriv utLiggande
Skriv utHalv A5

Alla affärer i kedjan Arken Zoo har möjighet att skriva ut här
Skriv utArken Zoo

Alla affärer i kedjan Djurmagazinet har möjighet att skriva ut här
Skriv utDjurmagazinet


Om oss | Kontakta oss


Allt innehåll är copyright © Fohrman Aquaristik AB
Zoopet