Äldre typer av belysning

Äldre typer av belysning

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Här är de äldre typerna av belysning. Framförallt lysrör är vanliga på begagnade akvarium, men det förekommer ibland i nya modeller. Om du väljer idag så använda LED.

Växthusbelysning

I professionella växthusodlingar använder man ofta s.k. högtrycksnatriumbelysning och det är ganska givet att dessa är mycket lämpade för växter.
De ger dock ett gulaktigt ljus som inte är speciellt trevligt i akvariemiljö, vilket gör dem mindre lämpliga för akvarier.

Gatubelysning

Tro det eller ej, men det finns faktiskt en del som använder armaturer för gatubelysning till sina akvarier.

Här används ofta s.k. lågtrycksnatriumbelysning som ger ett intensivt enfärgat ljus. Detta ljus är inte lämpligt till växter eftersom de stör deras hormonella balans.
S.k. metallhalogenbelysning (HQI) är mycket populärt bland saltvattensakvarister eftersom de ljuskrävande korallerna "älskar" denna belysning. Även de som vill ha ett perfekt växtakvarium med ljuskrävande växter väljer denna typ av belysning.

Metallhalogen (HQI) är nog den bästa form av akvariebelysning som existerar. Dessvärre är dock såväl lampan som armaturen (se foto) rejält dyra. Armaturer finns att köpa i flera färger och med olika design beroende på fabrikat.

Metallhalogen

De ger ett vit/gult sken, som är ganska attraktivt både för att lyfta fram växternas och fiskarnas färger. Detta var så många lovord att man kan undra över varför inte alla väljer denna typ av belysning. Skälet är ett - priset. Såväl armatur som lampor är rejält dyra.

Kvicksilver

Förr var kvicksilverbelysning (HQL) mycket populära, men de har idag tappat mycket av sin popularitet. Anledningen till detta är att ljuset är något gulaktigt, vilket ofta gör att fiskarna får ett lite tråkigt utseende. Växternas färger kommer dock helt till sin rätt med denna typ av belysning.

Energisparlampor

Idag finns s.k. energisparlampor som kan räcka som belysning i små akvarier om man väljer växter som inte är speciellt ljuskrävande.

Glödlampor

Ibland används glödlampor som belysning. Detta är dock ett av de allra sämsta alternativen, dels för att de ger ett mycket svagt sken och dels pga av de blir för varma och då får en mycket kort livstid (kanske bara någon vecka). Det senare får till följd att belysningskostnaden kraftigt skjuter i höjden och det billigaste alternativet blir det dyraste.

Till småakvarier köper man ofta en glödlampsarmatur. Detta är ett dåligt köp, dels ger de en svag belysning och dels är det ett dyrt köp, eftersom glödlamporna pga värmeutvecklingen har en kort livstid.

Halogenbelysning

S.k. bygghalogenbelysning är inte lämpligt eftersom de ger ett sken som inte är speciellt avpassat efter växternas krav och inte heller är dekorativt. I förhållande till sin effekt är de också rejält energikrävande och blir därför mycket dyra i drift.
Ett dekorativt inslag kan dock vara s.k. halogenspottar på 15-25 watt som man kan köpa i belysningsaffärer och på t.ex. Ikea. Dessa har i och för sig ett rätt tråkigt gult sken, som ofta ger en kraftig algtillväxt (i likhet med bygghalogenen), men rätt använt som enstaka punktbelysningar kombinerat med lysrör kan det vara mycket dekorativt. Man skall dock inte betrakta dem som en belysningskälla, utan mer som ett dekorativt komplement till annan belysning (främst lysrör).

Lysrör

Den vanligaste (förr) akvariebelysningen är lysrör och det räcker ofta, under förutsättning att rören är s.k. akvarie-växtlysrör, att man har tillräckligt med rör och att akvariet inte innehåller alltför ljuskrävande växtarter (se artbeskrivningarna för växterna). Ett mycket bra tillbehör är de s.k. lysrörsreflektorerna som förstärker ett lysrörs effekt med minst 50%.
Ett lysrör som ger fin färg på fiskarna men som är relativt svaga är de s.k. grolux-rören. Dessa är därför inte speciellt lämpliga i växtakvarier. Detta till trots kallas dessa lysrör ibland för "växtlysrör" vilket alltså är helt felaktigt. För varje lysrör finns ett s.k. ljusspektra som visar vilka färger som är speciellt intensiva. Är stapeln för rött mycket hög ger lysröret fina färger på röda fiskar, är den blå stapeln hög ger det fin färg på blå fiskar. Längst ner på sidan visas några exempel på ljusspektra som ger bra sken för växter.

Till en lång kostnad kan man kraftigt öka ljuskapaciteten med hjälp av en s.k. reflektor. Beroende på konstruktionen ökar de lysrörets kapacitet mellan ca 50-300%.

Några lysrör som anses vara bra genom att de får växterna att växa bra och dessutom hämmar tillväxten hos vissa alger är - Sun Glo, Osram Lumilux 22 och Philips TLD 940 och 965.

När man använder lysrör bör man också tänka på att deras effekt sjunker hela tiden. De bör därför bytas en gång om året, även om de då fortfarande lyser.

Helst skall man ha lysrören placerade i akvariets framkant och mitt, inte längst bak. Tyvärr är de flesta lysrörsramper som säljs idag inte konstruerade på detta sätt utan lysrören sitter ofta i akvariets bakkant eller mitt.

För ett 40-50 cm högt och 40 cm brett akvarium är det lagom med två lysrör som är nästan lika långa som akvariet. Är akvariet upp till 10 cm högre eller djupare behövs ett lysrör till.

Detta måste man ta med i beräkningen när man väljer belysning och man kan nog med fog påstå att den "billiga" ledarmaturen är ett av de absolut dyraste alternativen. Räknar man dessutom in sådant som livstid, energiförbrukning och hur många växter som dör pga otillräcklig belysning, är glödlampan klart diskvalificerad som belysning.

Vi rekommenderar

Vår rekommendation blir därför LED-armaturer, då allt i denna artikel är föråldrat, men kanske ändå bra att veta om.

 
Första sidan Akvarieguide Teknik - tillbehör