Mottagande av inköpta fiskar – koppning

Mottagande av inköpta fiskar – koppning

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


När man köpt fiskarna i affären får man oftast med dem i en plastpåse. Denna bör man hantera med stor försiktighet och ju snabbare man får hem fiskarna, desto bättre är det (även om fiskarna kan leva länge i påsen). Tänk också på att förvara påsen på ett sådant sätt att den inte utsätts för kyla eller stark värme under transporten. Påsen bör också stå mörkt under transporten. Mer information om hur fiskarna skall transporteras på bästa sätt hittar du i denna artikel.

Översikt utställningInnan du köper fiskarna kolla runt i akvarieaffärer, om möjligt besök någon
akvarieutställning, skaffa en bok och läs på etc.

Vid köpet skall du fråga försäljaren i vilket pH fiskarna gått. Om du köpt dem på din hemort och affären inte har tillsatt några pH-höjande eller pH-sänkande preparat i sitt vatten, är det sannolikt detsamma som ditt kranvatten (förutsatt att du noggrant har skött vattenbytena i ditt akvarium). Om pH-värdet i affären skiljer sig mycket (mer än 0,5) eller om fiskarna transporterats en längre tid (flera timmar) skall fiskarna sakta acklimatiseras. Det mest stressande en fisk kan utsättas för är transporter och att komma ner i en ny miljö (nya vattenvärden, ny inredning, ny typ av bakteriekultur etc) och att vara i dålig kondition efter transporten gör att risken för att sjukdomar bryter ut är mycket stor (även om fisken var frisk i affären innan transporten) och därför skall man alltid ha ett karantänsakvarium för nyinköpta fiskar.

Om pH-värdet är ungefär samma, transporten varit mycket kort, samt om det inte finns några revirhävdande fiskar i huvudakvariet kan man släppa ut fiskarna direkt i akvariet enligt nedan, s.k. koppning, men ett karantänsakvarium är alltid att föredra.

1/ Släck akvariebelysningen
2/ Temperaturanpassning. Lägg påsen på vattenytan. Öppna påsen och låt lite vatten från akvariet rinna in i påsen. Detta upprepas 3-4 gånger med 5-10 minuters mellanrum. Till slut bör påsen innehålla ca 2/3 akvarievatten och 1/3 av påsens vatten.
3/ Flytta fiskpåsen till en hink och töm påsen i hinken över en håv så att fiskarna hamnar i håven.
4/ Flytta omedelbart håven till huvudakvariet och låt fiskarna simma ut ur håven.
5/ Vänta någon timme innan ljuset tänds.
6/ Om det är ett helt nytt akvarium mata inte alls första dygnet. Om det redan finns fiskar i akvariet kan man mata lite försiktigt i motsatta hörnet till det där de nya fiskarna släpps ner.

Men som sagt ett karantänsakvarium är det absolut bästa och ett sådant behöver inte vara något stort akvarium som är igång utan kan vara ett litet tomt akvarium som man har stående

1/ När man köpt nya fiskar fyller man det lilla karantänsakvariet med vatten från huvudakvariet. Kopplar in en cirkulationspump, någon form av belysning och en doppvärmare. Någon sand behövs inte, men en sida av akvariet skall vara täckt och det bör finnas någon form av lättflyttad inredning i akvariet eftersom fiskarna då känner sig tryggare.
2/ Koppa in fiskarna under någon halvtimma i karantänsakvariet enligt ovan.
3/ Man håller sedan koll på fiskarna så att de verkar krya (äter, simmar normalt etc.) och om allt verkar OK håvar man upp dem efter 1-2 veckor och släpper ner dem i huvudakvariet i samband med en matning.

Kardinaltetror + dolkstickstetrorFår fiskarna en bra start kommer de att trivas i sitt nya hem.

Lite överkurs

Koppning är absolut nödvändigt om man haft fisken i påse ett längre tag och tänker släppa ner den i ett akvarium med relativt högt pH (ca 7.5). Fisken har då avgett mycket CO2, vilket sänkt pH rejält i påsen, och även gett upphov till kvävehaltigt avfall.

Flyttar man snabbt fiskarna från ett sådant vatten till ett vatten med högre pH omvandlas ammoniumet i blodet till ammoniak, vilket kan döda fisken. Koppning ger fisken möjlighet att vädra ut ammoniumet ur blodet i takt med att pH stiger. Fast ännu bättre är att utan att koppa snabbt flytta fisken till rent vatten (t.ex. till ett karantänsakvarium) med lågt pH, och låta den vädra ut ammoniumet där.
Första sidan Akvarieguide Att köpa fiskar