Vad man bör tänka på vid medicinering

Vad man bör tänka på vid medicinering

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


När man väl noterat att en fisk blivit sjuk, går man till akvarieaffären och köper en medicin. Man kollar doseringen och häller i och tror att allt löser sig. Så är det inte utan det kan faktiskt bli ännu värre om man inte är noggrann.

Man skall alltid ha i åtanke att skillnad mellan en medicin och ett gift är dosen. Även om man följer doseringen kan det få drastiska konsekvenser för fiskarna i akvariet om inte förhållandena i akvariet är bra. Läs därför noggrant igenom nedanstående punkter innan man medicinerar.

Man bör tänka på följande vid medicinering:

 1. Gör ett vanligt vattenbyte före medicinering.
 2. Gör rent filtret före medicinering.
 3. Vissa mediciner minskar syrehalten i vattnet (de dödar även nyttiga bakterier) - öka därför syresättningen i akvariet genom att t.ex. rikta pumpens utblås mot vattenytan.
 4. Följ instruktionen som medföljer medicinen.
 5. Mediciner kan bli för gamla. Ge akt på "bäst före" datum. Öppnad förpackning skall tillslutas och förvaras svalt.
 6. Medicinera inte i onödan. Medicinering är i sig är en kemisk stressfaktor som kan rubba den biologiska balansen. Därför är det viktigt att hålla uppsikt över akvariet de första timmarna efter medicineringen.
 7. Medicinera inte i förebyggande syfte annat än i undantagsfall.
 8. Kontrollera vattenvärdena före medicinering.
 9. Filtrera inte över aktivt kol vid medicinering.
 10. Kom ihåg att de allra flesta sjukdomar är stressrelaterade. Se till att ta bort orsaken till att fisken stressats.
 11. Om det är möjligt, medicinera i ett "karantäns"-akvarium eftersom en del mediciner dödar nyttiga bakterier i akvariet, vilket kan ge upphov till nitritproblem.
 12. Ibland rekommenderas salt vid medicinering. Kom då bara ihåg att en del arter är känsliga mot salt i vattnet.
Om man inte följer reglerna ovan kan det gå så här. Fisken på bilden är en hybrid som kallas Papegojciklid.

 
Första sidan Akvarieguide Sjukdomar