Akvarieguide - Förord

Akvarieguide - Förord

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Snyggt växtakvarium med bland annat barber och praktbotior. Foto: Patrik Groth

Ett akvarium är också ett stycke natur som flyttats in i vardagsrum­met vilket gör att det alltid händer något - fiskarna leker och får ungar, några bråkar med varan­dra, andra dör osv. Det är en na­turlig biologisk process som såväl barn som vuxna kan lära sig mycket av. Att starta upp ett akvarium inne­bär också att man tar på sig ett ansvar att ge fiskarna rätt miljö för att de skall trivas, vilket inte alltid är så lätt. Jag har genom åren som akvarist  säkert varit med om att starta mer än 1000 akvarier och lärt mig att det finns inget akvarium som exakt är det andra likt. Lite skämtsamt kan man säga att jag och alla andra akvarister gått igenom 4 olika stadier.

  1. Nybörjaren - man kan inget, men vill gärna lära sig.
  2. Experten - man tror sig om att kunna allt (man har läst en del och har ett akvarium som fungerar perfekt tills).
  3. Nybörjaren del 2 - (algerna tar över akvariet, fiskarna blir sjuka och dör etc.). Ett stadium som alla måste ta sig igenom i större eller mindre omfattning , man får sina expertillusioner om det perfekta akvariet krossade.
  4. Akvaristen - ur "askan" reser sig en erfaren och luttrad akvarist som lärt sig att den biologiska ba­ lans som man försökt skapa i sitt akvarium kan rubbas, även om man teoretiskt gjort allt rätt. Denne akvarist lär sig mer och mer, även om  han  eller  hon  ibland fortfarande dock alltmer sällan drab­bas av bakslag. En verklig akva­rist får så småningom "våta fing­rar'' (motsvarar trädgårdens gröna fingrar), dvs utvecklar en fingertoppskänsla för vad som fungerar bra för just sitt akvarium. Akva­risten lär sig att se på en fisk att den kommer att bli sjuk, när det börjar bli lite obalans i akvariet etc.

För akvarier finns det ingen lag som säger att om man gör på ett visst sätt lyckas man alltid. Tvär­tom finns det många olika sätt att nå fram till sitt mål - det vackra och intressanta akvariet.