Utricularia

Utricularia

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Lentibulariaceae

Härstamning: Återfinns huvudsakligen i tropiska områden i de flesta världsdelar.

Ljusbehov: Litet till stort.

Övrigt: Detta stora släkte, som ingår i familjen bläddror, innehåller ca. 260 olika arter som alla har den unika egenskapen att de är köttätande vilket gör dom speciellt intressanta ut akvaristisk synvinkel.

I sin naturliga miljö återfinns de ofta i näringsfattiga områden som myrar och liknande där de antingen lever delvis dränkta eller i kanten ovanför vattnet där det är fuktigt. I mycket fuktiga områden kan den t.o.m. leva uppe i träd som epifyter. I denna näringsfattiga omgivning har de utvecklat små blåsor med vars hjälp de kan fånga mycket små insekter och kräftdjur. Efter att djuren brytits ned av enzymerna i blåsorna, kan växten tillgodogöra sig kväve och fosfor från dessa och detta används sedan för att skapa ny plantvävnad. I akvarium är tillgången av för växten nödvändiga näringsämnen oftast betydligt större och då är de inte lika glupska.

De allra flesta av arterna i släktet är inte någon fara för invånarna i akvarierna, men de största arterna (t.ex. U. aurea) kan faktiskt bli så stora att de utgör en fara för små fiskyngel i akvariet.

Det finns som sagt en stor mängd med olika Utricularia men de har alla det gemensamt att de lever i extrema miljöer som t.ex. ofta innehåller mycket surt vatten och de är därför mycket svåra att anpassa till akvarier. Dock så odlas en del arter kommersiellt (t.ex. U. graminifolia) och dessa växter har betydligt bättre förutsättningar att frodas i akvarium.

Släktet Utricularia är mycket stort och de flesta av arterna återfinns i tropiska områden men några arter återfinns t.o.m. i Sverige (t.ex. U. vulgaris).

 
Första sidan Akvarieguide Växter