Cardamine

Cardamine

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Brassicaceae.

Härstamning: Asien och Nordamerika.

Ljusbehov: Medel till mycket stort.

Övrigt: Cardamine är ett ganska stor släkte som innehåller ca 160 arter. Bland dem kan nämnas Cardamine lyrata, C. prosperens, C. rotundifolia och C. variablis. I akvariesammanhang är egentligen bara C. lyrata någorlunda vanlig.

Arterna i detta släkte är sumpvattenväxter men en del av dem, som C. lyrata, trivs också alldeles utmärkt i akvarium. Ja, faktiskt även i utomhusdammar på sommaren eftersom de trivs bäst i relativt svalt vatten.

Om de hålls i tempererat vatten, måste akvariet ha en mycket stark belysning eftersom stänglarna annars kommer att bli klena och bladen allt mindre.

 
Första sidan Akvarieguide Växter