Mayaca

Mayaca

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Mayacaceae

Härstamning: Tropiska och subtropiska delar av den amerikanska kontinenten, samt i sydvästra Afrika.

Ljusbehov: Medium

Övrigt: Mayacaceae är en s.k. monogenerisk familj vilket innebär att det bara finns ett släkte (Mayaca) i familjen. I släktet Mayaca återfinns drygt 10 olika arter.

Stammen växer såväl när den är under vatten, flytande eller ”kryper”. Bladen är linjära (löper "parallellt"), mycket smala och placerade i spiral. Blommorna är vita, rosa eller violetta och 10-15 mm breda.

Tillväxttakten är rätt snabb.
Första sidan Akvarieguide Växter