Koldioxid, komponenterna del 4, Magnetventil

Koldioxid, komponenterna del 4, Magnetventil

Text och foto (om ej annat anges): Christian Brams


co2

4. Magnetventil

Magnetventilen är ett reglage som fungerar som en dörr för koldioxiden. Kopplar man el till den öppnar den dörren och gasen släpps genom slangen. Stänger man av elen så stängs också dörren och ingen gas kommer fram till akvariet. Magnetventilen ska kopplas till en timer eller till en pH-controller (5). Använder man timer så kan man koppla den på samma timer som går till belysningen. Vill man vara lite extra duktig så kopplar man den till en egen timer som går på en tid innan belysningen går på och stängs av en tid innan belysningen stängs av. På detta sätt hinner akvarievattnet bli co2-berikat innan lamporna tänds och fotosyntesprocessen kan starta direkt, samtidigt som co2:n hinner förbrukas/luftas ur innan lamporna slocknar.

Har man en pH-controller (5) är magnetventilen kopplad till denna och får då signaler om när det behövs gas eller inte. Den ska alltså inte kopplas till en timer då. Mer om pH-kontroller nästa inlägg i denna serien.
 
Första sidan Akvarieguide Växter - skötsel