Artakvarium - diskus

Artakvarium - diskus

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Att planera och inreda ett artakvarium för diskusfiskar kräver noggrannhet, tid och engagemang. Det är viktigt att välja rätt akvarium och förstå de specifika behoven hos dessa fiskar för att skapa en trivsam och hälsosam miljö där de kan frodas.

Akvariets storlek och utformning

Diskusfiskar behöver gott om utrymme för att simma och trivas. Ett akvarium på minst 200 liter rekommenderas för att börja med, men ett större akvarium på 300-500 liter eller mer är ännu bättre. Höjden på akvariet är också viktig eftersom diskusfiskar är höga fiskar och behöver tillräckligt med utrymme för att simma vertikalt. Ett akvarium med en höjd på minst 50 cm rekommenderas. 

Vackert akvarium med VF diskus och bakgrund från Back to Nature

Vattenkvalitet och temperatur

Diskusfiskar är känsliga för vattenkvaliteten och kräver specifika vattenförhållanden för att må bra. Vattnet bör vara mjukt, med en hårdhet mellan 1 och 5 dGH, och ett pH-värde mellan 6,0 och 7,0. En temperatur mellan 27 och 30 grader Celsius är idealisk för dessa fiskar. Använd en värmare för att säkerställa att temperaturen hålls konstant och övervaka vattenkvaliteten regelbundet med hjälp av testkit.

Filtrering och cirkulation

En bra filtrering är avgörande för att bibehålla en hög vattenkvalitet. Använd en extern ytterfilter eller en intern bakgrundsfilter som erbjuder både mekanisk och biologisk filtrering. Se till att filtreringssystemet är anpassat för akvariets storlek och att det skapar en god cirkulation i vattnet utan att skapa alltför starka strömmar som kan stressa diskusfiskarna.

Inredning och substrat

Diskusfiskar trivs bäst i en naturlig miljö som efterliknar deras ursprungliga habitat. Använd sand eller fint grus som substrat eftersom det är skonsamt mot fiskarnas kroppar och gör det lätt att rengöra botten. Placera några större stenar, rötter och grenar i akvariet för att erbjuda skydd och gömställen samt skapa en intressant landskapsbild.

Växter är också viktiga för att skapa en naturlig miljö, men se till att de kan överleva i varmt vatten och inte kräver stark belysning eftersom diskusfiskar föredrar svagare ljusförhållanden. Anubias, Javaormbunke, Echinodorus och Vallisneria är några exempel på växter som fungerar bra i diskusakvarium.

Max Strandbergs FAQ om diskus: https://maxstrandberg.com/articles/discus.htm

Diskusakvarium

Kombinera Aquascaping med diskusfisk!
Första sidan Akvarieguide Akvariet