Diskus - en livslång passion

Diskus - en livslång passion

Text och foto (om ej annat anges): Dick Au


Det finns inte många saker i ens liv som varar hela livet ut. Jag har gått i skolan i 24 år, varit gift i 26 och har arbetat i 31. Men det finns en sak som jag har hållit på med längre än något annat - diskus. Jag har hållit och odlat "akvariefiskarnas konung" i mer än 46 år och fortfarande, den dag som idag är, har jag inte slutat fascineras över dessa magnifika fiskar.

Angel's Diamond -diskus. Foto: Wayne Ng.

Diskus en konstant utmaning
Att hålla diskus är en spännande hobby och som med alla hobbies måste ämnet upprätthålla hobbyistens intresse. För att bli så, måste det vara roligt, hela tiden utvecklande och en konstant utmaning. Få kan ifrågasätta diskusarnas skönhet, med sin tallriks-liknande form och magnifika storlek. Lika fängslande är deras klara färger, där alla regnbågens färger ingår. Namn som "Marlboro Red" och "Blue Diamond" är bara ett axplock av de namn som använts för att beskriva de hundratals olika färg- och mönstervarianterna. Att se diskus ta hand om sina yngel är t.o.m. ännu mer fascinerande. Ynglen trycker sig nära intill såväl hanen som honan och nafsar av små bitar ur skinnet på sina föräldrars sidor som mat. När honan blir trött föser hon med en mjuk snärt med sina fenor sina yngel mot hanen och flyr själv undan till ett hörn av akvariet för en stunds välförtjänt vila. Hela dagen turas sedan föräldrarna om att mata och sköta sina yngel. Det är få arter som har en så intressant yngelvård. När du ser dessa fiskar graciöst glida runt i akvariet står det fullkomligt klart varför de obestridligen är "akvariefiskarnas konung".

Marlboro Red-diskus


En hobby som hela tiden utvecklas
Diskushobbyn är långtifrån statisk. Under 50-talet var hobbyisterna glada om de lyckades få tag på "brun" diskus eller om de hade riktig tur några "Heckel". Men under årens lopp har man gjort stora framsteg genom urvalsodling. Den långtifrån färgstarka bruna diskusen har gett upphov till de blå, gröna, röda, gula och vita strimfärgade mönster i ett oändligt antal. Teknikens utveckling har också bidragit till att hobbyn har växt. Idag massproduceras diskus i högt utvecklade odlingar. Dessa odlingar är helt automatiserade med väldiga filter och vattenbehandlingssystem. Detta skiljer sig oerhört mycket från den tid när diskus odlades i akvarier som uppvärmdes med hjälp av träkol (som placerades under akvariet) och inte syresattes.

Yngel som äter på kroppslemmet på förälderns sida. Foto: Dick Au


Även om hobbyns framsteg ur flera aspekter gjort det lättare att hålla diskus, erbjuder fiskarna i sig själva, fortfarande utmaningar och belöningar. För att nybörjaren skall lyckas med att dra fram starka, friska fiskar krävs det erfarenhet som kan ta år att uppnå, men bereder stor glädje när man väl lyckas. En mer erfaren akvarist som skaffat sig goda kunskaper om vattenkemi, näringslära och hur man skall behandla sjukdomar, kan försöka sig på att odla diskus och få dem att ta hand om sina yngel på ett naturligt sätt. Och slutligen, ingen självutnämnd expert nöjer sig med mindre än att han kan odla diskus artificiellt och har lyckats skapa en egen diskusvariant.

Diskus tillför din hobby skönhet, utmaningar och många belöningar, men för att hobbyn skall bli livslång måste du som hobbyist också bidra med ditt. Det finns fem grundläggande regler för att diskus skall kunna bli en livslång passion.

Sweet Temptation-diskus. Foto: Wayne Ng.

1/ Ta bort den kommersiella aspekten. Håll på med diskus för deras skönhets skull och för den personliga glädjen. Se inte på dem som ett affärsobjekt. Det som krävs för att göra diskusodling profitabelt står ofta i motsats till en njutbar hobby.

2/ Begränsa hobbyn. Det finns ingen anledning att ha 10 fiskar av varje storlek och färgvariant och hundra akvarier för att man framgångsrikt skall kunna föda upp diskus. Jag har sett hobbyn växa så snabbt för en del diskusentusiaster, att skötseln tagit all deras tid och det inte blivit mycket tid över till att njuta av själva fiskarna. Välj den variant du fastnat för och arbeta med den. När du nått ditt mål, gå vidare till nästa! På detta sätt blir ditt arbete mer målinriktat och framgångsrikt och du undviker att bli "utbränd".

3/ Gör det enkelt. Diskus behöver inte något dyrbart filtersystem eller ett exklusivt akvarium. Håll det på en enkel nivå och tillbringa istället mer tid till att observera och förstå dina fiskarnas behov och personligheter och du kommer i än högre grad att kunna njuta av dina fiskars skönhet.

4/ Gå med i en akvarieförening. Genom att gå med i en akvarieförening kan du utbyta idéer och ta del av andras råd. Dessutom är en av de trevligaste sidorna av hobbyn att träffa och umgås med andra människor med liknande intresse.

5/ Utbilda dig. Köp eller låna böcker och läs. Lär hur andra har gjort saker och ting och tillägna dig detta.

Symphysodon sp. "Red Turquoise". Foto: Bing Seto.

Det sägs ofta om diskus att de är "exotiska", "för dyra", "svåra att sköta" och "omöjliga att odla". Okej, jag kan hålla med om att diskus är exotiska och kräver en noggrannare skötsel, men i övrigt vill jag påstå att dessa påståenden är kraftigt överdrivna. Du kommer att se att den lilla extra tid som du lägger ned på deras skötsel ger dig tusenfalt tillbaka. Kärleken till diskus kommer från samarbetet som krävs mellan hobbyisten och diskusarna.

Min passion för diskus har varit livslång och det är jag säker på att din också kommer att bli.

Reds.anm. Vill du veta mer om diskus kan du läsa Dick Au's bok "Back to Nature guide om Diskus" där han på ett lättläst sätt behandlar diskushobbyns alla aspekter. Han delar i denna bok med sig av sin erfarenhet av diskus för att hjälpa nybörjare att komma igång och ge de något mer erfarna hobbyisterna nya infallsvinklar.
Första sidan Akvarieguide Ciklider - Sydamerika - Diskus