Olika filtertyper och filtermaterial

Olika filtertyper och filtermaterial

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


 

Man brukar skilja på våtfilter och torrfilter.

Torrfilter

Torrfiltren är inte alls så vanliga som våtfiltren och brukar enbart användas i större anläggningar. Ett annat ord för torrfilter är droppfilter, men bägge benämningarna är egentligen fel, eftersom filtermaterialet inte är torrt och inte heller droppar vattnet genom filtermaterialet.

Principen bygger på att man har ett filtermaterial som är placerad i en behållare utanför akvariet, genom detta material strilar vattnet. Om man använder ett bra filtermaterial (oftast biobollar) blir det ett mycket effektivt biologiskt filter. Anledningen till att det är effektivare än ett våtfilter är att syre tillsätts hela tiden vilket gör att de "nyttiga" bakterierna blir fler och arbetar effektivare.

Våtfilter

De vanligaste typerna av våtfilter är innerfilter (kraftpaket) och golvfilter (ytterfilter), men vi kommer också kortfattat att behandla bottenfilter och sandfilter.

Innerfilter

Den ojämförligaste vanligaste filtertypen idag är innerfiltren.
Jämfört med golvfilter har de följande fördelar.
a) De är relativt billiga.
b) De är lätta att montera i akvariet.
c) De är lätta att rengöra.
De har följande nackdelar.
a) De tar stor plats i akvariet och är svåra att dölja.
b) De måste rengöras mycket ofta.
c) De är dåliga som biologiska filter.
Den stora nackdelen med innerfiltren har alltid varit den lilla filterbehållaren som bara ger plats för en begränsad mängd filtermaterial. Den blå- eller grå filtersvamp som medföljer är alldeles för liten i de flesta akvarier. Det fungerar bara som ett mekaniskt filter, som man måste rengöra ofta, istället för ett effektivare biologiskt filter.

Det finns många olika innerfiltermodeller. Innerfilter är den
idag vanligaste typen av filter. Nackdelen med dessa är
främst att filterbehållaren är för liten.

 För ca 10 år sedan importerades de första filtermattorna till Sverige och de har alltsedan dess blivit vanligare och vanligare. Idag använder t.ex. nästan alla odlare och grossister dessa filtermattor i sina system. Även mängder av akvarister använder idag dessa filtermattor i sina akvarier.

Ett enkelt men effektivt filter kan man göra genom att man använder en 10x10x45 cm del av en filtermatta (för ett 375-500 liters akvarium) och något mindre för små akvarier samt ett pumphuvud (ju starkare desto bättre, förutsatt att fiskarna i akvariet gillar cirkulation på vattnet). Man borrar (eller sticker med en kniv) sedan ner i svampen från ena gavelns centrum ungefär 35 cm. Ner i "hålet" sticker man sedan ett plaströr (elektrikerrör) i vilket man borrat en massa små hål och tätat rörets ena ände. Med hjälp av en lämplig skarvmuff så anbringar man ett pumphuvud överst och det är bara att köra igång.

De bästa filtermattorna är grovporiga (PPI 10).


Tillverkning av ett innerfilter. Borrning av röret (överst till vänster).
Röret med adapter (nederst). Hopmonterat (till höger).


Skiss på det färdiga resultatet.

 Fördelen med detta filter är att filtermaterialet är så stort att det bildas ett effektivt biologiskt filter som i ett normalbefolkat akvarium bara behöver göras rent en gång om året. Nackdelen är att det tar större plats i akvariet, men i gengäld är det ju lättare att gömma det bakom stenar, rötter och/eller växter eftersom man bara behöver plocka ut det en gång om året för rengöring istället för en gång i veckan som annars är normalt.

Ett par saker bör nämnas i samband med filtermattor.
1/ Effektivast är de grovporiga mattorna (PPI 10).
2/ Filtermattan behöver rengöras (sköljas) noggrant innan den används första gången. Detta eftersom det kan finnas slaggprodukter från tillverkning kvar inuti materialet.
3/ Det finns flera olika sorters filtermattor. Använd enbart de som är tillverkade för bruk som filtermaterial i vatten. En del andra innehåller olika gifter och andra innehåller cellulosa (t.ex. s.k. bäddmadrasser) som löser sig i vatten.
4/ Filtermattor kan man idag köpa tillkapade i många välsorterade akvarieaffärer.

 

En av många golvfiltermodeller. Golvfilter har den fördelen
att det finns gott om plats för filtermaterial i behållaren.

Bottenfilter

Vi har med avsikt inte tagit upp bottenfilter (får vattnet att cirkulera genom gruset som blir ett biologiskt filtermaterial) då det inte längre används i någon större utsträckning, eftersom det idag finns betydligt effektivare filtermaterial än akvariets grus. Det har också sådana nackdelar som att det fungerar mycket dåligt om man har fiskar som gräver i akvariet. En annan nackdel är att de inte skall användas i växtakvarier eftersom de "drar ur" näringen ur gruset (där växternas rotsysten behöver det) och blåser ut det i akvariet där istället algerna göds.


Idag kan bottenfilter på sin höjd i vissa fall betraktas som ett komplement till andra filter.


Biobollar i två storlekar. De större (som en pingpongboll) används i
torrfilter. De mindre (som en puttekula) är idealiska i golvpumpar.

Sandfilter

Sandfiltren är relativt nya på marknaden och är mycket populära i USA, men har väl inte direkt slagit i Europa. De fungerar på så sätt att man pumpar upp vatten till en behållare (ett avlångt plaströr) utanför akvariet. I detta rör finns det någon deciliter med finkornig sand. Detta grus fås att "sväva runt" i den vattenfyllda behållaren. Sanden fungerar som filtermaterialet och på dess yta fastnar många nyttiga och effektiva bakterier. Genom att sanden hela tiden cirkulerar så skapas ett effektivt filter.

Rengöring

Ett filter som varit avstängt en längre tid (några timmar) vid t.ex. elavbrott får aldrig startas utan att filtret rengjorts (gäller speciellt för golvfilter som ju har en stor filterbehållare). I annat fall kommer det vatten som varit stillastående i filtret ut i akvariet, vilket kan förgifta hela akvariet, eftersom stoppet gjort att många nyttiga bakterier dött vilket rubbar den biologiska balansen i filtret.

Filtermaterialet skall aldrig rengöras i varmt vatten, eftersom man då dödar de bakterier som hjälper till att rena vattnet.

Filtermaterial

Ofta pratar man väldigt mycket om pumpen och märket på denna när man diskuterar hur bra ett filter är. Detta är lite märkligt eftersom det är själva filtermaterialet som är viktigast. Det spelar ingen roll hur många tusen kronor man lagt på en pump om man inte har ett bra filtermaterial.

S.k. filterkuddar är vanliga i golvfilter.

Som tidigare nämnts så finns det idag oerhört effektivt filtermaterial (t.ex. filtermattor, biobollar, zeolit, "trassel", filterkuddar, torvgranulat, kolgranulat osv) som har lyft akvariehobbyn flera steg. Ett filter (oavsett om det är en golvpump eller ett innerfilter) som har ett korrekt filtermaterial behöver högst göras rent högst en gång per halvår. Det är faktiskt mycket vanligt att det kan gå 1-2 år mellan rengöringarna.

Sammanfattning

Mycket har hänt på filterfronten, eller kanske mer korrekt på filtermaterialfronten de senaste 10 åren. Dessa nya filtermaterial har haft och kommer att ha en enorm betydelse för akvariehobbyn. De moderna filtermaterial som finns idag har gjort att våra filter har utvecklats från att vara i huvudsak mekaniska filter till att bli biologiska filter. Detta har inneburit att förhållandena för fiskarna har förbättrats genom att akvariets vattenvärden blir stabilare. En annan positiv bieffekt är också att det blivit betydligt lättare att sköta ett akvarium genom att man med dagens moderna akvariematerial bara behöver göra rent filtren högst en gång om halvåret.


Denna utveckling har kanske varit nödvändig för hobbyn eftersom kranvattnet har förändrats till att bli mer "människovänligt (ekonomiskt)", vilket dock har fått som konsekvens att de idag är mer "fiskovänliga (instabilare vatten genom lågt KH)".

S.k. filtertrassel är också ett bra filtermaterial.

Oerhört viktigt att komma ihåg är att vilket filter man än använder så kan inte något filter ersätta regelbundna vattenbyten.
Första sidan Akvarieguide Teknik - tillbehör