Echinodorus

Echinodorus

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Alismataceae.

Härstamning: Amerika främst Sydamerika.

Ljusbehov: Varierar mycket mellan arterna.

Övrigt: Echinodorus-släktet är nog tillsammans med Cryptocoryne-släktet det populäraste av alla akvarieväxtsläkten och man hittar mer eller mindre regelbundet uppemot 30 olika arter i handeln. Bland de vanligaste finns t.ex. Echinodorus bleheri, E. amazonicus, angustifolius, E. bolivianus, E. cordifolius, E. grandiflorus, E. martii, E. osiris, E. parviflorus, E. schlueteri, E. tenellus och E. uruguayensis. Av detta populära släkte, som allmänt brukar kallas för "svärdplantor", finns det också en mängd odlingsformer

I sin naturliga miljö lever många av dem i områden som bara delvis står under vatten under hela året, men de är trots detta mycket bra akvarieväxter.

Detta släktes popularitet grundar sig främst på att de är vackra och ofta väldigt ståtliga. Bortsett från att många av dem är relativt ljuskrävande, räcker det med ett näringsrikt bottenmaterial (gärna lerkulor) för att de skall trivas och frodas.

När man tänker på svärdplantor tänker man sig ofta en väldigt stor och ståtlig växt och så är också fallet med de allra flesta. En del är emellertid rätt små, t.ex. Echinodorus tenellus, och skall därför planteras som en gräsmatta. Andra blir lite högre och skall planteras i grupp. Vanligaste är ändå att de blir väldigt stora och därför skall betraktas som solitärväxter och ges rejält med utrymme i akvariet.
De allra största passar bara i öppna akvarier där de tillåts växa upp en bra bit över vattenytan. Om man inte vill att de skall bli så höga skall man hela tiden se till att ta bort de långa blad som är på väg att nå vattenytan, då blir nästa blad kortare och växten hålls nere.

De flesta av dem är lätta att föröka, men sättet varierar mellan de olika arterna. En del gör det med hjälp av utlöpare, andra utvecklar adventivväxter, en del skickar ut skott från rotstocken, medan andra lättast förökas genom delning av rotstocken. Bladens form varierar väldigt mycket mellan de olika arterna.
Första sidan Akvarieguide Växter