Cabomba

Cabomba

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Cabombaceae.

Härstamning: Amerika.

Ljusbehov: Mycket stort.

Övrigt: Detta släkte är ett av de allra vanligaste i akvariesammanhang. Hit räknas bl.a. Cabomba aquatica, C. aubletii, C. australis, C. caroliniana, C. furcata, C. haynesii och C. palaeformis.

Trots att de är så vanliga och att de funnits i handeln i uppemot 60 år, är de definitivt inga lätta växter. Främst ställer de mycket stora krav på en stark belysning, men skall också ha relativt mjukt och surt vatten.

Det är definitivt ingen nybörjarväxt, men har de bara perfekta förutsättningar enligt ovan och planteras i grupper, är de mycket vackra och yppiga akvarieväxter.

I handeln finns flera olika Cabomba-arter och det är ofta svårt att se skillnad på dem. Säker artbestämning kan bara göras med hjälp av de vita, purpurröda eller gulaktiga blommor som, om ljusförhållandena är mycket gynnsamma, bildas vid vattenytan.

De kan bli upp till 2-3 meter långa i vatten och bladen är uppdelade i fina segment som varierar i längd (25-50 mm).

Något lättare akvarieväxter är arterna i släktet Limnophila. Dessa bägge släkten liknar varandra mycket och det som skiljer dem åt är att det för Cabomba alltid står två blad mot varandra. Hos Limnophilabildar de olika bladsegmenten en cirkelform.

 


 
Första sidan Akvarieguide Växter