Zoopet
Belysning

Belysning

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Vilken belysning man väljer beror till stor del om man vill ha växter i akvariet eller inte. Växter kräver rejält med ljus (även om det varierar mycket mellan olika växter), fiskarna har inte så stora krav vad gäller ljuset (en del föredrar t.o.m. dämpat ljus).

Det finns många olika slags mer eller mindre lämpliga belysningar att välja på. Nedan går vi igenom en del av dessa.

LED, LED och mera LED

Idag så är det enbart LED som gäller. Det finns många fördelar med LED:

  • Det blir mycket billigare elräkning
  • De håller mycket längre, du behöver inte byta delar
  • Ger ett mer levande ljus
  • Går att få i olika färgspektrum, ibland kan man ställa in dessa.
  • Dimmbara

Bra introduktion när det gäller LED för planterade akvarium.

Här är de äldre typerna av belysning. Framförallt lysrör är vanliga på begagnade akvarium, men det förekommer ibland i nya modeller.

Växthusbelysning

I professionella växthusodlingar använder man ofta s.k. högtrycksnatriumbelysning och det är ganska givet att dessa är mycket lämpade för växter.
De ger dock ett gulaktigt ljus som inte är speciellt trevligt i akvariemiljö, vilket gör dem mindre lämpliga för akvarier.

Gatubelysning

Tro det eller ej, men det finns faktiskt en del som använder armaturer för gatubelysning till sina akvarier.

Här används ofta s.k. lågtrycksnatriumbelysning som ger ett intensivt enfärgat ljus. Detta ljus är inte lämpligt till växter eftersom de stör deras hormonella balans.
S.k. metallhalogenbelysning (HQI) är mycket populärt bland saltvattensakvarister eftersom de ljuskrävande korallerna "älskar" denna belysning. Även de som vill ha ett perfekt växtakvarium med ljuskrävande växter väljer denna typ av belysning.

 Metallhalogen (HQI) är nog den bästa form av akvariebelysning som existerar. Dessvärre är dock såväl lampan som armaturen (se foto) rejält dyra. Armaturer finns att köpa i flera färger och med olika design beroende på fabrikat.

Metallhalogen

De ger ett vit/gult sken, som är ganska attraktivt både för att lyfta fram växternas och fiskarnas färger. Detta var så många lovord att man kan undra över varför inte alla väljer denna typ av belysning. Skälet är ett - priset. Såväl armatur som lampor är rejält dyra.

Kvicksilver
Förr var kvicksilverbelysning (HQL) mycket populära, men de har idag tappat mycket av sin popularitet. Anledningen till detta är att ljuset är något gulaktigt, vilket ofta gör att fiskarna får ett lite tråkigt utseende. Växternas färger kommer dock helt till sin rätt med denna typ av belysning.

Energisparlampor
Idag finns s.k. energisparlampor som kan räcka som belysning i små akvarier om man väljer växter som inte är speciellt ljuskrävande.


Ibland används glödlampor som belysning. Detta är dock ett av de allra sämsta alternativen, dels för att de ger ett mycket svagt sken och dels pga av de blir för varma och då får en mycket kort livstid (kanske bara någon vecka). Det senare får till följd att belysningskostnaden kraftigt skjuter i höjden och det billigaste alternativet blir det dyraste.

 Till småakvarier köper man ofta en glödlampsarmatur. Detta är ett dåligt köp, dels ger de en svag belysning och dels är det ett dyrt köp, eftersom glödlamporna pga värmeutvecklingen har en kort livstid.

Glödlampor

Halogenbelysning
S.k. bygghalogenbelysning är inte lämpligt eftersom de ger ett sken som inte är speciellt avpassat efter växternas krav och inte heller är dekorativt. I förhållande till sin effekt är de också rejält energikrävande och blir därför mycket dyra i drift.
Ett dekorativt inslag kan dock vara s.k. halogenspottar på 15-25 watt som man kan köpa i belysningsaffärer och på t.ex. Ikea. Dessa har i och för sig ett rätt tråkigt gult sken, som ofta ger en kraftig algtillväxt (i likhet med bygghalogenen), men rätt använt som enstaka punktbelysningar kombinerat med lysrör kan det vara mycket dekorativt. Man skall dock inte betrakta dem som en belysningskälla, utan mer som ett dekorativt komplement till annan belysning (främst lysrör).


Den vanligaste akvariebelysningen är lysrör och det räcker ofta, under förutsättning att rören är s.k. akvarie-växtlysrör, att man har tillräckligt med rör och att akvariet inte innehåller alltför ljuskrävande växtarter (se artbeskrivningarna för växterna). Ett mycket bra tillbehör är de s.k. lysrörsreflektorerna som förstärker ett lysrörs effekt med minst 50%.
Ett lysrör som ger fin färg på fiskarna men som är relativt svaga är de s.k. grolux-rören. Dessa är därför inte speciellt lämpliga i växtakvarier. Detta till trots kallas dessa lysrör ibland för "växtlysrör" vilket alltså är helt felaktigt. För varje lysrör finns ett s.k. ljusspektra som visar vilka färger som är speciellt intensiva. Är stapeln för rött mycket hög ger lysröret fina färger på röda fiskar, är den blå stapeln hög ger det fin färg på blå fiskar. Längst ner på sidan visas några exempel på ljusspektra som ger bra sken för växter.

 Till en lång kostnad kan man kraftigt öka ljuskapaciteten med hjälp av en s.k. reflektor. Beroende på konstruktionen ökar de lysrörets kapacitet mellan ca 50-300%.

Lysrör

Några lysrör som anses vara bra genom att de får växterna att växa bra och dessutom hämmar tillväxten hos vissa alger är - Sun Glo, Osram Lumilux 22 och Philips TLD 940 och 965.

När man använder lysrör bör man också tänka på att deras effekt sjunker hela tiden. De bör därför bytas en gång om året, även om de då fortfarande lyser.

Helst skall man ha lysrören placerade i akvariets framkant och mitt, inte längst bak. Tyvärr är de flesta lysrörsramper som säljs idag inte konstruerade på detta sätt utan lysrören sitter ofta i akvariets bakkant eller mitt.

För ett 40-50 cm högt och 40 cm brett akvarium är det lagom med två lysrör som är nästan lika långa som akvariet. Är akvariet upp till 10 cm högre eller djupare behövs ett lysrör till.

Belysningstid
I sin naturliga miljö är växterna bara belysta en del av dygnet. De behöver också en viloperiod och kan inte ta upp näring ur vattnet under denna tid.
Algerna, som ju också är en växt, har inte denna begränsning utan de kan ta upp näring dygnet runt. Såväl alger som akvarieplantor konkurrerar ju också till stor del om samma näring.

En belysningstid på 10-12 timmar är i regel lagom, längre tid innebär bara att man "göder" algerna, som därför får ett försprång före plantorna och kommer så småningom att helt konkurrera ut dem. Akvariets belysning skall ALDRIG vara tänd mer än 14 timmar, men gärna något kortare.

En svag belysning kan INTE kompenseras genom längre belysningstid, det gör bara det onda ännu värre.

Täckglas
Täckglas, speciellt om de är smutsiga, tar också bort mycket ljus. Det är därför viktigt att hålla dessa rena.

Energiförbrukning
När man står inför valet att köpa belysning låter man ofta snålheten bedra visheten och väljer det billigaste alternativet, detta kan dock mycket väl visa sig vara det dyraste.

Man mäter belysningens styrka i lumen och vad man därför egentligen borde jämföra är antalet lumen ställt i relation till priset och effektförbrukningen.
Ett lysrör på 40 watt ger ju mångdubbelt mer belysning än en glödlampa på 40 watt. På samma sätt ger en metallhalogenlampa på 80 watt en mångdubbelt starkare belysning än två 40 watts lysrör.

Detta måste man ta med i beräkningen när man väljer belysning och man kan nog med fog påstå att den "billiga" glödlampan är ett av de absolut dyraste alternativen. Räknar man dessutom in sådant som lampans livstid, energiförbrukning och hur många växter som dör pga otillräcklig belysning, är glödlampan klart diskvalificerad som belysning.

Vi rekommenderar
Vår rekommendation blir därför
1/ Metallhalogen - i längden ett billigt alternativ om man vill ha det perfekta växtakvariet.
2/ Lysrör med reflektor - ett bra alternativ för de som kan tänka sig att avstå från de mest ljuskrävande växterna. Tänk dock på att det finns olika typer av lysrör.
3/ Energisparlampor - ett alternativ för det lilla akvariet (max. 50 liter) där man nöjer sig med växter som ställer mycket små krav på belysningen.

Elartiklar
Om man vill bygga sin egen armatur tänk då på att el ihop med vatten är en livsfarlig kombination så överlåt alltid arbetet till en utbildad elektriker. En jordfelsbrytare kan rekommenderas.

 

 Detta är solens ljusspektra. Lägg märke till att det är relativt lite blått och rött.

 

 

 Detta ljuspektra kommer från lysröret "BioSun" och påminner rätt mycket om solens. Det är därför ett bra växtrör.

 

 

 Detta ljuspektra kommer från lysröret "Coral Star" och det är lätt att se att det inte är något bra växtrör (för mycket blått i förhållande till det gröna). Däremot så är det naturligtvis ett bra rör om man vill lyfta fram de blåa färgerna på fiskarna.Första sidan Akvarieguide Teknik - tillbehörZoopet i stolt samarbete med
Poecilia Scandinavia