Alternanthera

Alternanthera

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Amarantaceae.
Härstamning: Tropiska Amerika.
Ljusbehov: Stort.

Övrigt: Alternanthera är ett stort släkte som innehåller mer än 130 olika arter, men ganska få av dem förekommer i handeln, trots att de oftast är vackert rödaktiga. Man hittar dock bl.a. följande arter - Alternanthera aquatica, A. reineckii och A. sessilis. Dessutom finns det flera kultiverade former samt färgvarianter.

Anledningen till att det inte finns så många växter i handeln är främst att de är sumpväxter och långtifrån alla arter kan anpassa sig till ett liv under vattenytan. En annan anledning till att dessa växter inte är så jättepopulära är att de är rejält ljuskrävande .

De krav som behöver uppfyllas för att de skall trivas i akvarium är tillräckligt med ljus, näringsrikt svagt surt vatten och att CO2-tillföres. Bottenlagret skall helst vara ganska löst för att gynna sticklingarnas rotbildning.

De bör för att komma till sin rätt planteras i små grupper med ca 10 cm mellanrum.
Tillväxttakten är något långsam.
Första sidan Akvarieguide Växter