Nymphaea

Nymphaea

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Nymphaeaceae.

Härstamning: Allmänt spridd.

Ljusbehov: Medel till mycket stort.

Övrigt: De tropiska näckrosorna är verkligen en prydnad genom sina stora vackra blad och underbart väldoftande blommor. Detta till trots hittar man dem sällan i akvarium och anledningen till detta är att de för att helt komma till sin rätt behöver ett öppet akvarium, som dessutom måste vara rejält stort,. De har också den "nackdelen" att de täcker en stor del av vattenytan, vilket gör det svårt för ljuset att nå ner till de andra växterna. Då och då hittar man dem i alla fall i handeln och då brukar det röra sig om en av följande Nymphaea glandulifera, N. lotus (nog den vanligaste), N. micrantha, N. pubescens, N. rudgeana samt några framodlade varianter. Dessa blir i alla fall inte gigantiska utan går att hålla i ett akvarium med en rejält stor vattenyta.

Om man inte vill ha flytväxter kan man försöka hålla dem nere genom att hålla efter och beskära rötter och de blad som går upp mot vattenytan. På så sätt får man växten att stanna i sitt "ungdomsstadium", vilket dock är synd eftersom växten då inte ges möjlighet att utveckla de vackra blommorna. Å andra sidan är den även som "bottenplanta" en dekorativ växt som pryder sin plats. Den skall betraktas som en solitärväxt.

En annan möjlighet är att plantera dessa växter i t.ex. ett paludarium där vattnet är relativt grunt (max. 30 cm) och låter då växten få breda ut sig på ytan. Man får då avstå från andra växter i akvariet men kan ju gärna ha en del fiskar som simmar bland rötter och blad.

För att de skall trivas måste ljuset vara relativt starkt och bottenmaterialet vara näringsrikt. Rotstocken eller löken planteras grunt i ett näringsrikt bottenmaterial. De undervattensblad som först växer ut från rotstocken är mycket dekorativa och tunna (ibland nästa genomskinliga) sedan börjar den närma sig vattenytan och de kraftigare flytbladen börjar växa ut. När dessa har nått ett visst antal så kommer de första blommorna. I regel slår de ut på morgonen och sluter sig för natten på kvällen. Varje blomma brukar bara blomma några dagar, men snart står nästa i tur.

Blomningsperioden brukar bara sträcka sig över 4-5 månader (oftast under sommarperioden) och sedan brukar växten gå ner sig och det bästa är då att låta rotstocken övervintra fuktigt vid en temperatur på 10-12ºC.

Förökning sker hos de flesta arter genom sidoskott från rotknölen, medan det hos någon art även bildas adventivväxter från bladen.
Första sidan Akvarieguide Växter