Akvariehobbyns historia

Akvariehobbyns historia

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Carassius auratus
Guldfisk

Guldfisken har odlats i närmare 1000 år och det finns mängder av färggranna varianter.Akvariehobbyns intrång hänger mycket samman med guldfisken (Carassius auratus) som lär ha odlats i Asien redan omkring 1000-1100. Guldfisken är en framavlad fisk som härstammar från silverrudan.

Läs artbeskrivningen

 I Asien (främst Kina och Japan) finns en månghundraårig tradition att hålla fiskar bara för nöjet att kunna titta på dem. Främst var det guldfiskar och karpar som stod i centrum för intresset. Då placerades inte fiskarna i glasakvarier utan hölls oftast i speciella kärl, alltifrån enkla lerkärl till speciella porslinskärl.

Förr kittades glasrutorna fast i en metallram, idag använder vi silikon som är åtskilligt säkrare 
(teckning från det tyska företagets Scholze & Pötzschkes postorderkatalog från 1930). Detta 
akvarium kostade i 130 liters storleken ca 14.000 kr, i 625 liters storleken ca 40.000 allt 
omräknat till dagens penningvärde.

Till Europa

Till Europa nådde guldfisken sannolikt under 1600-talet och så kallade guldfiskkupor är kända sedan 1700-talets mitt. 

Akvarier av glas är en västerländsk uppfinning som började dyka upp i mitten av 1800-talet. Akvarier var under en lång tid ganska exklusiva och fanns bara i finare hem. Tidigare byggdes oftast akvarier på så sätt att glasrutor kittades fast i en metallram. De första akvarievärmarna var fotogen- och spritlampor som ställdes under akvariet. Som pumpar fungerade t.ex. slangen till ett cykeldäck som långsamt släppte ut luft i akvariet.

Macropodus opercularis
Makropod, paradisfisk,

Paradisfisken var den första tropiska fisk som kom till Europa.

Läs artbeskrivningen

Fiskarna

De första "tropiska" fiskar som kom till Europa var makropoden eller paradisfisken (Macropodus opercularis) och kampfisken (Betta splendens). Dessa dök upp omkring 1870, några årtionden senare kom bandguramin (Colisa fasciata).

Till Sverige kom dessa i början av 1900-talet och det skulle dröja ytterligare ca 20 år innan de första tetrorna från Sydamerika kom till Europa. Mest kända av dessa är Riotetran (Hyphessobrycon flammeus) och Buenos Aires-tetran (Hemigrammus caudovittatus). Andra arter som kom in under akvariehobbyns barndom var olika Corydoras-arter och en del barber som praktbarben (Barbus conchonius). Första cikliden var skalaren som dök upp för första gången under 20-talet. 

På den tiden fanns det inga mediciner och eftersom det ofta var svårt att hålla värmen på akvarievattnet så drabbades många av den dödliga "vita prick-sjukan".

Guppyutställningar

Inte helt förvånande, var också guppyn (Poecilia reticulata) en av de allra första fiskarna och kom till Europa och de anlände i början av 1900-talet. Dessa var lättodlade fiskar och ganska snart började det dyka upp olika framavlade färg- och formvariationer. Den första guppy-utställningen i Europa arrangerades i Leipzig 1910. Även i Norden kom dessa fiskar att bli oerhört populära och den första nordiska guppytävlingen arrangerades i Köpenhamn 1937.

Psalidodon anisitsi
Buenos Aires-tetra, Norsk Flaggtetra

Ett stim med Buenos Aires-tetra kostade 1930 omräknat till dagens penningvärde hela 2400 kr!

Läs artbeskrivningen

Priserna

Som vi tidigare nämnt, var ett akvarium från början något som bara som förekom i välbärgade hem. Akvarier och inte minst fiskarna var väldigt dyra. Bara för att nämna några prisexempel så kostade 1930 ett akvarium på 33 liter av enklaste modell 90 kr (i dåvarande penningvärde), skalarer 10-20 kr, texasciklid 40-50 kr, Buenos Aires-tetra 7.50-12.50, mässingbarb 12.50-15 kr, black molly 10-15 kr och blå gurami 10-20 kr (källa den tyska firmans Scholze & Pötzschke katalog från 1930). Inte speciellt billigt eller hur? Speciellt inte om man räknar om det till dagens penningvärde. Då får man ta siffrorna gånger 24, dvs. ett stim med 10 Buenos Aires-tetra kostade 1930 omräknat till dagens penningvärde ca 2400 kronor, ett 33 liters akvarium (enbart akvariet) av billigaste modell ca 2100 kronor!!!

Kvitt eller dubbelt

Under slutet av 1950-talet fick akvariehobbyn en knuff uppåt genom att ynglingen Ulf Hannerz nådde stora framgångar i "Kvitt eller Dubbelt". Det var på den tiden vi bara hade svartvit TV och bara en kanal om nu någon minns det.

Silikonen en revolution

De kittade akvarierna var långt ifrån säkra och vattenläckage var inte ovanligt. Det var därför en stor revolution för akvariehobbyn när silikon under 1960-talet började användas för att limma ihop glasrutorna. Akvariehobbyn har som följd av detta utvecklats enormt under de senaste årtiondena, samtidigt som priserna sänkts och finns idag i alla sorters hem. Mängder av innovationer har gjorts inom filterområdet, det finns effektivt filtermaterial och vattenpreparat för alla sorters vatten för att tillfredsställa de olika fiskarternas krav, näringsrikt foder av hög kvalitet har utvecklats osv. Dessutom har utbudet av fisk ökat enormt dels genom att kommunikationer till avlägsna delar av jordklotet har förbättrats, men främst genom att mängder av fisk idag odlas, främst i Asien men även i andra världsdelar.

Idag är det något lättare att transportera akvarium. Teckningen är från det 
tyska företagets Scholze & Pötzschkes postorderkatalog från 1930 och visar 
en transport från deras företag i Berlin till ett offentligt akvarium i Bergen, Norge.Första sidan Akvarieguide Akvariet