Elantine

Elantine

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Familj: Elatinaceae.

Härstamning: Elatine är ett växtsläkte som främst förekommer i tempererade och subtropiska regioner över hela världen.

Ljusbehov: Medel till högt. Elatine arter föredrar ljusa förhållanden och kan ha svårt att trivas i skuggade miljöer.

Övrigt: Elatine är ett släkte av små, vanligtvis årliga, blommande akvatiska växter. Många arter inom detta släkte, till exempel Elatine hydropiper och Elatine triandra, är populära i akvariehandeln för deras skönhet och deras förmåga att fungera som en bra marktäckare.

Elatine arter är i allmänhet mycket små, ofta endast några centimeter höga, och har tunna stjälkar med små, runda blad. De växer bäst i mjuka, lätt sura vattenförhållanden, och de föredrar sand- eller grusbottnar där de kan rotfästa sig.

Skötsel av Elatine kan vara utmanande, eftersom de kräver stark belysning och en jämn tillförsel av näringsämnen för att trivas. Dessutom kan de ha svårt att konkurrera med större, mer dominerande växter, så de bör placeras i ett område där de kan få mycket ljus och inte blir överväxta. Om skötseln lyckas, kan de bilda en vacker, mattliknande marktäckare som är mycket attraktiv i akvariet och kan också erbjuda skydd för små fiskar och ryggradslösa djur.
Första sidan Akvarieguide Växter