Cratoneuron

Cratoneuron

Text och foto (om ej annat anges): Christian Alfredsson


Familj: Amblystegiaceae.

Härstamning: Cratoneuron är ett släkte av mossor som är spridda över hela världen, men de är särskilt vanliga i tempererade och arktiska regioner.

Ljusbehov: Lågt till medel. Cratoneuron mossor växer ofta i skuggade eller halvskuggade områden, även om specifika ljuskrav kan variera mellan arter.

Övrigt: Cratoneuron är ett släkte av mossor som är kända för sin förmåga att anpassa sig till en rad olika miljöer. De hittas ofta växande på stenar, jord, eller längs vattenstråk. En känd art inom detta släkte är Cratoneuron filicinum, som är känd för sin förmåga att växa i både sura och basiska miljöer, vilket är ovanligt bland mossor.

Cratoneuron mossor har små, långa, greniga stammar med skala-liknande blad. De kan vara mycket attraktiva när de odlas i en mossträdgård, terrarium, eller som en del av en akvatisk inställning. Om de odlas i ett akvarium, kan de behöva fastställas på en sten eller bit av drivved för att säkra dem på plats och de kommer att behöva tillgång till både vatten och luft, eftersom de är inte helt akvatiska växter.

Cratoneuron mossor är vanligtvis lätta att sköta, och de kan tåla en mängd olika förhållanden. Dock, de kommer att kräva regelbundna vattensprutning om de odlas utanför vatten för att hålla dem fuktiga. Om de odlas i ett akvarium, de bör placeras i en plats där de inte kommer att bli helt nedsänkta, som nära vattenlinjen eller i ett palludarium.
Första sidan Akvarieguide Växter