FishBase Symposium 2015 - Fängslande fiskar!

FishBase Symposium 2015 - Fängslande fiskar!

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Text och foto: Kjell Fohrman
Denna artikel kan diskuteras i denna Zoopet-tråd

Varje år brukar det arrangeras ett FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Årets FishBase symposium hölls den 19 oktober och hade temat: Fängslande fiskar – som en fisk på torra land. Tidigare år har symposiet bl.a. haft teman som ”Fiskarnas gener”, ”Invasiva fiskar”. Man kan kalla denna typ av möten för populärvetenskapliga och de tar upp viktiga ämnen på ett djuplodande sätt utan att för den skull bli för avancerat för en kunskapsintresserad akvarist.

Vi var omkring 170 personer som samlades för denna heldagskonferens (från 09:00 till 17:00) på Naturhistoriska.

Michael Norén (Azur på Zoopet) från Fishbase Sweden hälsade oss alla välkomna till denna träff innan det var dags för mig att ”ta över”. Jag var nämligen moderator på denna träff och det var en ny erfarenhet för mig som var kul även om jag nog inte passar så bra för den uppgiften. Dock så var det inte alltför betungande utan det handlade mest om att presentera och tacka föredragshållarna.

Totalt hölls det under dagen 7 föredrag på lite olika teman runt detta ”fängslande” ämne. Att i artikelform presentera innehållet i alla föredrag är omöjligt för det var så mycket info och kunskap som presenterades. Därför gör jag nedan bara en kort presentation av de olika föredragshållarna och föredragen. Och om det är något som man tycker verkar speciellt intressant kan man nämligen sätta sig vid sin egen dator och lyssna på alla föredrag. Visst det är inte samma sak som att lyssna på dem på plats, men om man nu inte kunde delta på detta symposium så är det ändå rätt OK. På denna sida hittar du alla föredragen från detta symposium och även de från de närmast föregående.

Fishbase-symposium. Scott Dowd.

Dagens förste föredragshållare blev Scott Dowd. Jag skriver ”blev” eftersom det från början var tänkt att han skulle prata senare under dagen, men under natten hade Scott blivit rejält sjuk. Med hjälp av febernedsättande tabletter lovade han dock att försöka genomföra sitt föredrag på morgonen (direkt efter sitt föredrag tog han sedan en taxi till hotellet där han bäddade ner sig).

Scott Dowd har jobbat som biolog på New England Aquarium, Boston, USA men är idag också Executive Director för Project Piaba i Brasilien. Project Piaba i Brasilien är ett mycket intressant bevarandeprojekt som i mer än 25 år bl.a. har jobbat med fångst av akvariefisk (främst kardinaltetra). Scotts föredrag: The Home Aquarium Industry as an Instrument of Conservation, handlade till största delen om just detta projekt. Fångst av akvariefisk har i många lokala samhällen runt om i världen en stor betydelse, då den samtidigt som den innebär att många människor och lokala samhällen kan försörja sig, innebär den också att stora områden (främst regnskogar) får förbli intakta (huggs regnskogen ner försvinner fiskarna). Detta är både kort- och långsiktigt av stort värde för såväl miljö som människor och Project Piaba har också mottot ”Buy a fish, save a tree”.

Om detta handlade Scotts föredrag och det var bra även om det tyvärr blev väl kort pga att Scott var rejält febersjuk och det syntes på honom hur tagen han var.

Scott Dowds hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida.

Fishbase-symposium. Brian Zimmerman.

Näste talare var Brian Zimmerman som jobbar för Zoological Society of London, London Zoo och hans fiskfavorit är en liten mexikansk killi som kallas för La Palma Pupfish. Denna art är idag helt utrotad i sin naturliga miljö. Brians föredrag behandlade frågor om vad som kan göras för att hindra att fler arter utrotas. I föredraget som hade titeln: The European Association of Zoos and Aquariums regional collection planning process – one strategy for saving the most threatened freshwater fishes from extinction, presenterades en strategi för hur djurparker och offentliga akvarier idag arbetar med de mest hotade sötvattensarterna utifrån 3 olika hörnstenar - bevarande, forskning, utbildning. Han berättade om hur de bär sig åt och vilka problem de ställs inför och om hur de samarbetar med andra (t.ex. hobbyister).

Brian Zimmermans hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

Fishbase-symposium. Frank Kirchbaum

Fiskarna kan reproducera sig på flera olika sätt och detta är något som näste talare Frank Kirschbaum från Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland har forskat en hel del på och i hans föredrag: Cyclical reproduction in freshwater fishes: tropical freshwater fishes versus sturgeon, berättade han om hur fiskars fortplantning är cyklisk och styrs av miljöfaktorer, och han tog upp såväl forskning som odling av en del tropiska fiskar som den europeiska stören. Denna forskning har också lett till att man kunnat återinföra Acipenser sturgeon i en del floder i främst Frankrike och Tyskland. Speciellt intressant tyckte jag som akvarist att det var att lyssna på vad som påverkar olika tropiska fiskarters (främst mormyrider, men även en del andra arter) lekbeteende.

Frank Kirschbaums hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

Svein A. Fosså är ju känd som en av världens främsta experter på saltvattensfisk och saltvattensakvarier. Men han har fler strängar på sin lyra och under årens lopp har han arbetat mycket med etiska och djurrättsfrågor knutna till handeln med levande djur och han har även varit delegat på åtskilliga CITES-möten. På detta symposium pratade Svein om: Aquarium Keeping in the 21st Century. Föredraget svepte över mycket, alltifrån akvariehobbyns historia som går mer än 1000 år tillbaka till dagens situation för akvariehobbyn och dess framtid, han tog upp varför man har akvarier, lagstiftningen och hur olika djurrättsgruppers idag arbetar för att förbjuda hållandet av tropiska djur.

Svein A. Fossås hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

Björn Källström jobbar på Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg och på detta symposium hade hans föredrag titeln: Towards a new conservation strategy – distributed living gene banks in public and private aquariums. Björn berättade en hel del om akvariedelen på Sjöfartsmuseet förklarade bl.a. hur offentliga och privata akvarier gemensamt med hjälp av akvarister kan bilda ett nätverk och fungera som “levande genbanker” som bevarar den genetiska diversiteten hos akvatiska organismer.
Björn Källströms hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

I en växande värld är proteinkällor ofta en bristvara. Näste föredragshållare Björn Frostell från Kungliga Tekniska Högskolan har forskat i möjligheterna för att fiskodling i småskaliga system skulle kunna bli en del av en framtida lösning. Björns föredrag hade titeln: Fish – part of an alternative animal husbandry?, och i sitt föredrag gav han exempel på hur t.ex. fisk- och grönsaksodling kan kombineras och intensifieras med modern återcirkulerande teknik (dvs med minimala vattenbyten) och ge mycket hög avkastning per yta, med nära noll påverkan på kringliggande miljö.
Björns Frostells hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

Fishbase-symposium. Anders Kiessling.

Dagens sista föredragshållare var Anders Kiessling från Sveriges Lantbruksuniversitet och hans föredrag berörde samma tema som Björns Frostells (akvakulturen i ett framtidsperspektiv) fast i ett lite bredare sammanhang. Föredraget hade titeln: Aquaculture the missing link in circular production systems?, och i sitt föredrag ”avslöjade” han att barn blir smartare om de äter fisk. Han gick också bl.a. igenom var fisken som vi äter produceras huvudsakligen (Asien) och att våra myndigheters krav på matfiskproduktion gör att det är olönsamt att odla här och istället importerar vi matfisken från länder som inte har några miljökrav alls på produktionen vilket så klart blir fel ur såväl miljö- som djurskyddssynpunkt. Han visade han på hur småskalig, men högproduktiv, kombinerad stadsodling av fisk och grönsaker inte bara kan ge världens växande städer tillgång till högkvalitativ närproducerad mat, utan även vara miljövänlig.

Anders Kiesslings hela föredrag kan du se på och lyssna till på denna sida

Sammanfattning:

Akvariemöten är ofta tämligen enahanda (med reseskildringsföredrag efter reseskildringsföredrag) och även om de är bra så handlar det ändå bara om underhållning och ger inte så mycket kunskap för åhöraren. Så fungerade definitivt inte detta symposium utan här handlade det inte bara om underhållning utan i än högre grad om att delge matnyttig kunskap till de som lyssnade. Ett symposium som detta var därför verkligen något som jag uppskattade eftersom jag fick nya idéer och matades med ny kunskap hela tiden utan att det för den delen blev för krångligt för en akvarist som mig att hänga med. Visst alla föredragen var kanske inte så matnyttiga för just mig, men ändå gav varenda föredrag en hel del input för mig även om kanske inte ämnet som sådant direkt (”bara” indirekt) var akvaristiskt. Stort beröm till arrangörerna Fishbase Sweden och Naturhistoriska Riksmuseet för detta mycket lyckade symposium.

Symposiet samlade även ett brett spektra av åhörare alltifrån deltagare från myndighter/Länstyrelser/Kommuner till deltagare från Offentliga Akvarier/Museer och Universitet. På plats fanns det även en del akvarister som ville vidga sin kunskapsnivå – ja de enda som nästan helt saknades (med något enstaka undantag) var egentligen märkligt nog ”branschen” (zooaffärer/akvarieaffärer). Nåväl alla som nu inte var närvarande uppmanar jag att sätta sig vid sin dator och nu i efterhand lyssna igenom alla föredragen.

Fishbase-symposium. Gruppfoto.

Gruppfoto på arrangörer och föredragshållare: Övre raden från vänster Bodil Kajrup (Fishbase), Anders Kiessling, Michael Norén, Brian Zimmerman, Björn Källström, Sven O. Kullander (NRM). Nedre raden från vänster: Kjell Fohrman, Svein Fosså, Frank Kirschbaum, Björn Frostell (saknas gör Scott Dowd). Foto: Linnea Rundgren.

 
Första sidan Akvarieguide Möten och utställningar