Microsorum

Microsorum

Text och foto (om ej annat anges): Kjell Fohrman


Familj: Polypodiaceae.

Härstamning: Sydostasien.

Ljusbehov: Inte speciellt ljuskrävande.

Övrigt: Microsorum är ett litet släkte och i handeln hittar man faktiskt bara Microsorum pteropus och två framodlade varianter - M. pteropus "Windeløw" och M. pteropus "Tropica".

Det rör sig alltså om få arter men inte desto mindre finns åtminstone någon av dem i varenda akvarieaffär. Anledningen till detta är naturligtvis att det är en mycket vacker växt som dessutom är mycket tålig. De är t.ex. inte speciellt ljuskrävande, tål bräckvatten, äts oftast inte av växtätare, bryr sig inte om pH-värdet osv. I mångt och mycket en idealisk akvarieväxt.

De har alla en s.k. rhizone (rotstock) och man skall helst plantera växten genom att binda fast den på en sten eller rot med hjälp av en fisklina. Ganska snabbt växer rotstocken fast och man kan avlägsna fisklinan. På detta sätt växer den relativt snabbt om inte ljuset är extremt svagt och kommer med tiden att bli en ansenlig planta. Den trivs inte riktigt bra i extremt starkt ljus. Om man vill plantera den i bottenmaterialet måste man se till att rotstocken inte täcks av gruset, eftersom den då riskerar att ruttna.

Förökning sker ganska enkelt genom att man delar på rotstocken eller genom att man använder de småplantor (adventivväxter) som utvecklas på äldre blad.

Detta släkte har tidigare kallats för Microsorium, vilket är fel.
Första sidan Akvarieguide Växter